Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

World Payments Report 2018: klanten verlangen digitale betalingen

Volgens het World Payments Report 2018 van Capgemini en BNP Paribas groeit het aantal digitale betalingen nog steeds. Echter, het innovatielandschap op betalingsgebied is onzeker, aangezien de ‘bigtechs’ hun aanwezigheid laten gelden en de markt in hun greep houden. Tegelijkertijd krijgen gevestigde dienstverleners te maken met technische en reglementaire uitdagingen bij het ontwikkelen van nieuwe betaalecosystemen.

Om de ‘nieuwe’ betaalsector te laten groeien, zijn initiatieven vanuit de (groot)banken niet meer voldoende, zo blijkt uit het rapport. De brede gemeenschap van financiële dienstverleners – inclusief organisaties uit de publieke sector, wet- en regelgeving en andere sectoren – moeten hun nieuwe rol bepalen en samenwerken met grootgebruikers van betaaldiensten, om zo een soepele, evenwichtige en stabiele betaalsector te realiseren.

De betaalsector raakt meer en meer disrupted naarmate nieuwe technologieën vaste voet aan de grond krijgen en bigtechs en fintechs zich ook echt laten gelden. Met name e-wallets zijn sterk in opkomst en bieden een belangrijke kans voor niet-traditionele aanbieders van betaaldiensten. In 2016 was 8,6 procent van de non-cash transacties afkomstig uit e-wallets, waarvan 71 procent door bigtechs werd gefaciliteerd.

Innovatie wordt complexer

Hoewel de disruptie versnelt en het aantal nieuwkomers op de markt toeneemt, is de ontwikkeling van innovatieve betaalecosystemen onderhevig aan nieuwe regelgeving, technische complexiteit en bestaande beveiligingsvereisten. Slechts 38 procent van de ondervraagde bankmanagers zegt een voortrekkersrol in nieuwe betalingsecosystemen te voorzien.

“Aangezien de vraag naar digitale betalingen sterk toeneemt, met name in opkomende markten, willen sommige banken misschien hun keuze herzien om niet op zoek te gaan naar een voortrekkersrol in nieuwe betalingsecosysteem”, aldus Anirban Bose, CEO van Capgemini’s Financial Services en lid van de Group Executive Board. “Met hun aanzienlijke marktaandeel in de betaalindustrie en de implementatie van nieuwe technologieën bevinden banken zich in een unieke positie om de markt vorm te geven. Ze kunnen daarnaast nieuwe inkomstenstromen creëren door innovatieve samenwerkingsverbanden aan te gaan met fintechs en door actieve deelname in de bredere gemeenschap van financiële dienstverleners”.

Belemmeringen

Veel respondenten geven aan dat de invoering van een real-time betalingsinfrastructuur wordt belemmerd door een gebrek aan interoperabiliteit tussen systemen. Dezelfde reden wordt gegeven als voornaamste oorzaak voor het beperkt toepassen van Distributed Ledger Technology (waarbij organisaties binnen een peer-to-peer-netwerk data uitwisselen en databases dupliceren). Ook onduidelijke regelgeving en het (on)vermogen om op te schalen worden als voorname verklaringen voor het stagneren van betaalinnovaties opgegeven.

Over de schrijver

Redactie

Dit artikel is geschreven door één van de redacteuren van FinnanceInnovation.nl . Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuws en achtergronden over innovaties in de financiële sector. Volg @FinanceInno om op de hoogte te blijven!

Related Articles