Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Werkplek belemmert innovators

De financiële sector staat sinds de crisis onder grote druk om te innoveren. Aangezien IT hiervoor een steeds belangrijkere rol inneemt, zijn moderne werkplekken essentieel. Uit nieuw onderzoek van IT-bedrijf Fujitsu blijkt dat slechts 22 procent van de werknemers beschikt over een dergelijke werkplek.

Het IT-tevredenheidsonderzoek van Fujitsu is afgenomen onder bijna 1200 Nederlanders. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het merendeel van de Nederlandse werknemers slecht gefaciliteerd en ondersteund worden. Zo zijn bijvoorbeeld de fysieke werkplekken en de apparatuur waarmee gewerkt wordt onder de maat. Naast deze ‘harde’ factoren, benadelen ook ‘zachte’ factoren als het management en de balans tussen werk en privé de werksituatie.

Flexwerken
Hoewel Nederlandse werknemers tevreden zijn (het gemiddelde cijfer dat zij aan de inhoud van hun werk geven is een acht), is bij een derde van de werknemers de balans tussen werk en privé volledig zoek. Met name werknemers onder de 45 jaar komen door de hoge werkdruk tijd te kort. Deze balans kan met flexwerken hersteld worden. Dit gebeurt in de praktijk echter te weinig. Slechts één op de vier werkenden kan in overleg met de leidinggevende incidenteel thuis werken. Deze statistieken zijn voor vrouwen en oudere werknemers nog lager. Daarnaast zegt slechts 22 procent van de respondenten te beschikken over een moderne (flex)werkplek en wordt de helft van de respondenten afgerekend op aanwezigheid in plaats van de geleverde prestatie.

Managementstijl
De respondenten kregen verschillende suggesties voorgelegd die de balans tussen werk en privé verder kunnen verbeteren. Het merendeel is van mening dat dit bewerkstelligd kan worden door de leiderschapsstijl van managers te verbeteren met meer training.

Onderzoek
Het IT-tevredenheidsonderzoek van Fujitsu is onlangs voor de vierde keer uitgevoerd. Het gehele onderzoek bestaat uit vier deelrapporten. Het eerste deelrapport is hier te downloaden.

Over de schrijver

Redactie

Dit artikel is geschreven door één van de redacteuren van FinnanceInnovation.nl . Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuws en achtergronden over innovaties in de financiële sector. Volg @FinanceInno om op de hoogte te blijven!

Related Articles