Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Vrouwelijke ondernemers blijken veiliger en waardevoller om in te investeren

Financiële inclusie is een van de beste manieren om de cyclus van armoede te doorbreken. Dat stelt CARE naar aanleiding van recente onderzoeksgegevens. Vrouwen hebben vaak minder toegang tot financiële producten en dienstverlening dan mannen, maar in tegenstelling tot mannen blijken vrouwelijke ondernemers een veel veiligere en waardevolle investering. 

Geen toegang tot financiële producten is een van de grootste hindernissen die vrouwelijke ondernemers in lagelonenlanden moeten nemen. 80 procent van door vrouwen gerunde bedrijven wordt niet voorzien in hun kredietbehoefte. Dit financieringshiaat wordt geschat op 1,7 miljard dollar. Door vrouwen te leren samen te sparen, hun business skills te ontwikkelen en toegang tot betaalbare leningen te faciliteren heeft CARE enorme successen geboekt. In Ethiopië heeft CARE recent 5.000 vrouwelijke ondernemers ondersteund, waardoor zij hun inkomen zagen groeien met 500%.

Vrouwelijke ondernemers: een veiligere investering

De onderzoeksgegevens van CARE tonen aan dat investeringen in vrouwelijke ondernemers enorme economische en maatschappelijke impact hebben. Vrouwen blijken in de praktijk namelijk beter te sparen, verstandiger te lenen en gecalculeerder risico’s te nemen dan mannelijke ondernemers. Vrouwen beter toegang geven tot financiële producten kan de wereldwijde economie op jaarbasis zelfs 330 miljard dollar opleveren. Deze financiële verbetering blijft niet alleen beperkt tot de vrouwen in kwestie, maar spreidt zich uit over de hele gemeenschap.

De cijfers op een rijtje

Vrouwelijke ondernemers vormen uitstekende klanten en banken die vrouwelijke klanten bedienen presteren zelf ook goed. Gegevens van banken met 22 miljoen klanten in achttien verschillende landen tonen het volgende aan:

  • Vrouwen hebben mannen ingehaald op het gebied van kredietvolume (15% tegenover 10%) en de omvang van stortingen (17% tegenover 14%).
  • Vrouwen zijn krachtige spaarders met lagere krediet/deposito verhoudingen dan mannen (66% tegenover 115%).
  • Vrouwen zijn voorzichtige leningnemers met minder niet-invorderbare leningen dan mannen (2,9% tegenover 4,2%).
  • Bedrijven die waarde bieden voor vrouwelijke ondernemers, doen dat ook voor hun investeerders (5,9% intern rendement tegenover 1,6%).
  • Vrouwen zijn berekenende risiconemers. Ze zijn sneller geneigd te sparen en zijn meer kostenbewust als het gaat om bankkosten.

Wil je meer lezen? Klik dan hier!

Over de schrijver

Redactie

Dit artikel is geschreven door één van de redacteuren van FinnanceInnovation.nl . Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuws en achtergronden over innovaties in de financiële sector. Volg @FinanceInno om op de hoogte te blijven!

Related Articles