Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

De verzekeringsindustrie: specialisaties, competenties en speedboten

De verzekeringswereld is volop in beweging. Nieuwe rollen ontstaan en oude verdwijnen. Verzekeraars moeten hun nieuwe plaats vinden in dit nieuwe gedigitaliseerde landschap, met een aangepast HR-beleid. Hierbij wordt steeds meer gefocust op specialisaties en specifieke competenties, constateert Jurgen Wildvank, Senior Manager Insurance bij Accenture. Grote veranderingen, grote plannen, maar verzekeraars zijn er nog niet.

Op dit moment varen verzekeraars twee koersen. Ten eerste het meebewegen met nieuwkomers, die met nieuwe innovaties en technologieën de industrie veranderen. Hierbij moet goed nagedacht worden over hoe de inrichting van de organisatie daaraan kan bijdragen. “Verzekeraars zijn altijd wat langzaam geweest; de tankerschepen van de industrie. Nu moeten ze op de juiste manier zien te reageren op de snelle en flexibele speedboten”, vertelt Wildvank.

Ten tweede moeten verzekeraars nieuwe businessmodellen ontwikkelen die zorgen voor stabiele inkomsten op de lange termijn. Gevolg hiervan is dat andere skills benodigd zijn van werknemers, maar ook dat er nieuwe rollen ontstaan. Bovendien vraagt de nieuwe manieren van werken niet meer om een hiërarchisch, strak geregelde organisatie, maar om meer eigenaarschap bij de medewerkers zelf. Leiderschap is niet het aansturen van werknemers, maar het hen in staat stellen het zelf te doen in een omgeving waarin ze fouten mogen maken, zegt Wildvank. “Deze beweging zie ik nu plaatsvinden onder verzekeraars.”

Concurreren om competenties
Uiteraard speelt de digitalisering ook in de verzekeringsindustrie een grote rol bij de veranderde behoefte op het gebied van werknemers. Logischerwijs zijn ICT’ers nodig om bijvoorbeeld de inzet van chatbots en digitale assistentes te realiseren. Hierdoor zal ook de rol en benodigde competenties van de callcentermedewerkers veranderen. Naast kennis van ICT, is er ook grote behoefte aan werknemers met een business sense. “Mensen die weten hoe ze een relevante klantdialoog via digitale kanalen kunnen opzetten”, licht Wildvank toe. “Opvallend is dat sommige verzekeraars mensen van buiten de industrie de voorkeur geven. Deze hebben vaak meer ervaring met het neerzetten van een digitale klantreis.” Werknemers zijn niet meer zozeer industriegebonden, maar bezitten competenties die in verschillende sectoren nodig zijn. Dit maakt de vijver, maar ook het concurrentieveld voor verzekeraars natuurlijk groter. “In de zoektocht naar een schadebehandelaar concurreren verzekeraars met collega’s binnen de industrie; bij een data-scientist ligt dat natuurlijk anders.”

Opleiden en ontwikkelen
Doordat de focus is komen te liggen op competenties, worden ook de opleidingsmogelijkheden daarop aangepast. “Waar verzekeraars vroeger een managementtraineeship aanboden om toekomstige managers op te leiden, wordt nu ingezoomd op het ontwikkelen van competenties. Zo creëer je professionals die écht goed zijn in een bepaald specialisme, in plaats van algemene managers”, meent Wildvank. Zeker door de digitalisering is het opbouwen en ontwikkelen van specialismen essentieel: “Kennis over bijvoorbeeld artificial intelligence heb je niet zomaar in huis. Het investeren in specialismen voegt waarde toe aan de organisatie.” Onderzoek van Accenture bevestigt dit: “Verzekeraars die commercieel succesvol zijn, investeren twee keer zoveel in hun personeel dan minder succesvolle collega’s”, aldus Wildvank. “Aandacht voor de werknemers, en de cultuur die daarmee gepaard gaat, loont dus.”

Talent behouden
Het mes snijdt aan twee kanten. Niet alleen voor de organisatie zelf loont het investeren in personeel; ook blijven werknemers langer binnen een organisatie als zij kansen krijgen zich te specialiseren en ontwikkelen. Dit is essentieel in een tijd waarin werknemers niet meer vijf jaar bij dezelfde werkgever willen werken. “Verzekeraars hebben hun HR-beleid te weinig hierop aangepast. Deze zijn vaak nog redelijk traditioneel, ervan uitgaande dat werknemers blijven zolang hen een mooi pakket wordt aangeboden”, zegt Wildvank. “Verzekeraars moeten het beleid meer toespitsen op de nieuwe arbeidsgroep; de millennials.” Hoewel veel verzekeraars op de goede weg zijn, valt er volgens Wildvank nog veel te winnen in het HR-beleid van verzekeraars.

Over de schrijver

Redactie

Dit artikel is geschreven door één van de redacteuren van FinnanceInnovation.nl . Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuws en achtergronden over innovaties in de financiële sector. Volg @FinanceInno om op de hoogte te blijven!

Related Articles