Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Verzekeringsbranche ligt te slapen

Het is tijd dat de verzekeringsmaatschappijen zich bezig gaan houden met innovatie. Uit onderzoek blijkt dat verzekeraars weten dat ze moeten innoveren, maar toch niets doen.

KPMG heeft internationaal onderzoek gedaan onder driehonderd bestuurders van verzekeringsmaatschappijen. Daaruit blijkt dat tachtig procent van hen zich realiseert dat toekomstig succes afhankelijk is van het vermogen om te innoveren. Daarnaast heeft ruim de helft van de ondervraagden last van nieuwe concurrenten die flexibeler kunnen werken; hun innovatieve producten of diensten verstoren daarbij de huidige markt.

Innovatie
Het zijn niet alleen fintech-bedrijven waar ze bang voor zijn, bestaande concurrenten worden ook nauwlettend in de gaten gehouden. “Van de onderzochte ondernemingen voorziet veertig procent dat zij de komende twee jaar toenemende concurrentie zullen ondervinden van bestaande concurrenten, die er wel in zullen slagen ingrijpend te innoveren”, aldus Dina Aleman, partner bij KPMG Financial Services.

Het is de vraag op welk vlak de verzekeraars willen of kunnen innoveren. “Slechts zes procent van de onderzochte bedrijven geeft aan vernieuwing de komende twee jaar vooral te zoeken in het op de markt brengen van totaal nieuwe producten en diensten voor bestaande of nieuwe groepen klanten.” Daarnaast vinden verzekeraars dat innovatie te maken heeft met het verbeteren van de huidige gang van zaken: “Voor ruim dertig procent betekent innovatie het verrijken van bestaande producten en diensten.”

Veranderingen
Aleman geeft aan dat de verzekeraars weten dat ze moet innoveren, maar dat ze niet goed weten hoe ze dat moeten doen: “Van belang is dat er gewerkt wordt aan de risicomijdende cultuur die de branche nog altijd kenmerkt.” Bedrijven moeten daarentegen nieuwe uitdagingen aangaan, terwijl ze de financiële risico’s tot een minimum beperken. “Ze moeten nieuwe bronnen van innovatie aanboren, bereid zijn om bestaande werkwijzen te doorbreken en te profiteren van de innovatieve ideeën. Dat vereist echter ook een ingrijpende cultuurverandering in het bestuur van de meeste ondernemingen.”

Tagged with:

Over de schrijver

Meike Storck

Schrijft graag over innovatieve startups die de financiële wereld op de kop willen zetten. Daarnaast ook geïnteresseerd in wat er in de het buitenland speelt in de financiële sector.

Related Articles