Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

“Verlagen van betalingsdruk geeft stabiliteit op woningmarkt”

Bouwsteen is een nieuwe speler in de hypotheekmarkt. Vanaf 2016 gaat het de aankoop van woningen financieren, waarbij het als fonds zelf een belang van twintig procent neemt in de woning. Maandlasten voor huiseigenaren pakken daardoor lager uit. Dat is interessant voor doelgroepen die nu nauwelijks of onvoldoende bediend worden, zoals starters en ouderen.

“De tijd is rijp voor een nieuwe, innovatieve vorm van financieren met een ander uitgangspunt dan steeds maar weer het maximaliseren van de schuldpositie”, vindt Ernst Vriesendorp, oprichter en algemeen directeur van de nieuwe hypotheekverstrekker Bouwsteen. Hypotheekconstructies die zich richten op het omlaag brengen van de maandelijkse woonlasten, verlagen voor zowel de huiseigenaar als de financier het risicoprofiel. “In Europa en Nederland zijn grote demografische en economische veranderingen gaande, maar ondertussen is er maar één volwaardig financieel product op de woningmarkt. Er zijn behoeften waar de markt onvoldoende antwoord op geeft. En daar gaan wij wat aan doen.”

Onafhankelijke rol
Volgend jaar wil Vriesendorp een nieuw hypotheekproduct op de markt brengen. Dit zal hij doen met een nog niet nader genoemde “bekende partij”, die de incasso en administratie gaat verzorgen. Op deze wijze wordt de energie van een nieuwe partij gekoppeld aan de ervaring van de gevestigde orde. Het benodigde kapitaal is afkomstig van institutionele beleggers en voor de distributie is gekozen voor onafhankelijke intermediairs. “Het is onze bewuste keuze om zelf geen adviserende rol naar de klant in te nemen en onafhankelijk te blijven.”

Grote groepen consumenten op de woningmarkt worden op dit moment niet bediend door bestaande hypotheekproducten, ziet Vriesendorp. Dat betreft veel starters met fluctuerende inkomens en inkomensonzekerheid, maar ook ouderen die nu vaak tegen zeer onaantrekkelijke voorwaarden hun woning moeten herfinancieren. “De keuze voor deze groepen om een volledige hypotheek te nemen is vaak niet een heel prettige. Het levert hen onevenredig veel stress op. Door met Bouwsteen dezelfde woning te kopen tegen lagere maandlasten, winnen zij veel flexibiliteit en financiële ruimte waarmee zij klappen beter kunnen opvangen. Ondertussen profiteert de financier hierdoor van een lager risicoprofiel. Een win-winsituatie voor beiden.”

Ruimte voor nieuwe spelers
De hypotheekmarkt is een doorontwikkelde, volwassen industrie met grote partijen. Maar juist hierdoor is er ruimte voor nieuwe spelers, vindt Vriesendorp. “Banken moeten toch hun investeringsbeslissingen afwegen tegen hun bestaande portfolio van financiële producten, die voor hen vaak al een hoge cashflow opleveren. Daardoor moet innovatie uit een andere hoek komen.” Hij denkt dat het nieuwe hypotheekproduct bijdraagt aan de stabiliteit op de woningmarkt, omdat het niet uitgaat van maximale schuldposities en daarmee vastgoedbubbels voorkomt. “We moeten in deze markt niet weer verzanden in de oude fout door mensen steeds meer te laten lenen. Linksom of rechtsom, het komt steeds weer aan op het verlagen van de betalingsdruk. Dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait.”

Over de schrijver

Redactie

Dit artikel is geschreven door één van de redacteuren van FinnanceInnovation.nl . Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuws en achtergronden over innovaties in de financiële sector. Volg @FinanceInno om op de hoogte te blijven!

Related Articles