Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Van ‘bedrijf centraal’ naar ‘klant centraal’, dankzij innovatie en krachtenbundeling

Innovatie, het lijkt een modewoord. Iedereen wil innoveren, maar wat is dat eigenlijk? Innovatie is zeker niet iets van de laatste tijd. Door de eeuwen heen is er zoveel geïnnoveerd dat we de innovaties anno nu mogelijk kunnen maken. Het staat letterlijk voor vernieuwing en groei om zo meerwaarde te creëren voor klanten, medewerkers en de organisatie zelf. Oftewel, een organisatie moet zich altijd kunnen onderscheiden.

In de wereld waarin we nu leven, lopen klanten sneller weg dan dat ze bij een organisatie terecht zijn gekomen. Klanten zijn minder loyaal aan een merk en hebben hoge verwachtingen. Hierdoor is er tussen organisaties een concurrentiestrijd losgebarsten die niet meer gaat over prijzen, maar over businessmodellen. Gevestigde bedrijven worden gedwongen om ‘om te denken’ en innovatie door technologie hoog op hun prioriteitenlijst te zetten, want als de een niet innoveert, doet de ander het.

Krachten bundelen

Uit de FinTech Barometer 2018 van Onguard blijkt dat ruim een op de vijf bedrijven (22%) de ontwikkelingen rondom nieuwe technologieën als artificial intelligence en robotisering al op de voet volgt. Dat is goed nieuws, maar ontwikkelingen volgen is slechts een ding. Er blijkt nog iets heel effectief te zijn, maar daarvoor is het belangrijk dat bedrijven de blik naar buiten werpen. Om de klant echt centraal te stellen, zijn bedrijven genoodzaakt de wereld niet om hun eigen bedrijf te bouwen, maar juist om de klant. En vaak kan een organisatie dit niet alleen. De samenwerking opzoeken met innovatieve andere partijen, zoals startups, blijkt daarom zeer interessant te zijn. Deze partijen zijn innovatief en op zoek naar schaalgrootte. De grote organisaties hebben deze schaalgrootte en zijn vaak op zoek naar innovatie. Kortom, door krachten te bundelen ontstaat er een enorm potentieel voor organisaties. Een bekend voorbeeld van een samenwerking tussen een gevestigde naam en een innovatieve startup is de Rabobank en beleggingsapp Peaks. Peaks is een app waarmee geld eenvoudig opzij gezet wordt en waarmee kan worden belegd. Het is laagdrempelig en spreekt een jonge doelgroep aan, eentje die de Rabobank met haar overige beleggingsproducten eerder niet zo makkelijk aansprak. Dit is een typisch voorbeeld van ‘corporate venturing’, oftewel het aangaan van strategische partnerships tussen grote en kleine bedrijven. Inmiddels is volgens de FinTech Barometer 2018 een kwart van de organisaties hiermee bezig en werkt samen met een startup op het gebied van fintech.

Platformen voor een glimlach

Fintech-startups nemen steeds meer in populariteit toe. Dit is ook terug te zien in de manier waarop er in deze startups wordt geïnvesteerd. In de eerste helft van dit jaar werd er bijvoorbeeld wereldwijd ruim 57 miljard dollar in geïnvesteerd en dat is meer dan een verdubbeling van het investeringsbedrag in de tweede helft van 2017. Kortom, er is een behoorlijke trend te zien. De reden dat fintech zo’n vlucht neemt, is het gemak waarmee de klanten worden bediend. Klanten worden steeds veeleisender en hebben hogere verwachtingen. Door specifieke diensten te leveren in combinatie met goede technologie, trekken fintech-bedrijven (potentiële) klanten aan. Door als gevestigde organisatie de krachten te bundelen met innovatieve partijen, ontstaan er sterke platformen om de klant optimaal mee te bedienen.

Denk bijvoorbeeld aan het order-to-cash-proces: het proces vanaf het moment van bestellen tot aan de uiteindelijk betaalde factuur. Dit gehele proces bestaat uit diverse deelprocessen die uitgevoerd worden door verschillende partijen. Zij kunnen de processen apart van elkaar uitvoeren, maar juist door de krachten te bundelen en het gehele proces op één platform aan te bieden, wordt de klant optimaal bediend en centraal gesteld. Op deze manier speelt de organisatie op een innovatieve manier in op de behoeften van de klant, wat uiteindelijk resulteert in een hogere klanttevredenheid en -retentie. En dát is wat er telt voor de organisaties.

Over de schrijver

Related Articles