Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

‘Transparantie is essentieel’

Over het vermogensbeheer van pensioenfondsen valt veel te zeggen: waarin moeten ze beleggen, hoeveel is de belegging en hoeveel inspraak moet er zijn vanuit de deelnemers? Bovenal is duidelijke communicatie met deelnemers belangrijk.

Bestuursleden Julien Linger (van Pensioenfonds SNS Reaal) en Rob van Dijk (Meubelindustrie en Recreatie) zijn van mening dat de deelnemer gebaat is bij transparantie. Beide denken ook dat er een vertaalslag moet plaatsvinden in de informatie die naar deelnemers gaat. “Je kan iemand platgooien met informatie, maar dan is het gewoon een string met heel veel data en daar heb je niets aan. Wat is behapbaar en wat is nog enigszins te consumeren voor een deelnemer, is de vraag”, aldus Linger, inmiddels anderhalf jaar bestuurslid bij Pensioenfonds SNS Reaal.

Informatie
Volgens Van Dijk is het belangrijk dat deelnemers in hoofdlijnen weten wat er met hun belegging gebeurt, maar hij vindt dat de zaken moeten worden omgedraaid als het gaat om communicatie: “Wij moeten weten wat onze deelnemers vinden van het vermogensbeheer, waar wil je geld mee verdienen en waar niet mee.” Daarna pas kan het fonds volgens hem goede beleggingen doen waar de deelnemers het mee eens zijn. Van Dijk is inmiddels vijf jaar bestuurslid bij het Pensioenfonds Recreatie en zit in zijn tweede jaar bij het pensioenfonds van meubelindustrie.

Er bestaat geen twijfel over: communicatie en transparantie is belangrijk bij pensioenfondsen. Om keuzes voor beleggingen te maken, is het belangrijk om in gesprek te gaan met de deelnemers. En dat is nog niet zo makkelijk, stelt Van Dijk: “Er is een uitvraag gedaan bij een hele grote groep deelnemers en daar hebben wij vast moeten stellen dat het heel moeilijk is om daar respons op te krijgen, maar drie procent reageert.”

Inspraak
Bij communicatie en transparantie hoort inspraak, maar in hoeverre is het reëel dat deelnemers wat te zeggen hebben over de beleggingen die een pensioenfonds doet? “Er is inspraak in vele smaken, maar het moet denk ik niet tot het niveau gaan dat deelnemer van de aanschaf van een individueel obligatie of aandeel op de hoogte wordt gesteld ”, meldt Linger. Volgens Linger zit een deelnemer niet op die vorm van inspraak te wachten.

Om deelnemers inzicht te geven in de staat van het pensioenfonds bestaat er de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het fonds en de pensioenverplichtingen. Als de dekkingsgraad honderd procent is, betekent dit dat het vermogen even groot is als de verplichtingen. Maar deelnemers moeten goed weten dat de dekkingsgraad niets zegt over hun persoonlijke pensioen. “Het is slechts een maatstaf, het is belangrijk om te weten waar de dekkingsgraad staat, maar als individu zegt het jou nog niet voldoende over jouw specifieke situatie”, aldus Linger.

Bewuster
Als gevolg van de economische crisis sinds 2008 heeft zowel de economie als de pensioenwereld veel schade opgelopen. Mensen zijn bewuster gaan leven, zien zowel Linger als Van Dijk. Linger: “Er is een beweging in de maatschappij waar we steeds verantwoorder, duurzamer en bewuster bezig willen zijn met wat we doen; van wat de auto’s uitstoten tot de beleggingen bij pensioenfondsen. Ook daar moeten pensioenfondsen wat mee.”

Over de schrijver

Meike Storck

Schrijft graag over innovatieve startups die de financiële wereld op de kop willen zetten. Daarnaast ook geïnteresseerd in wat er in de het buitenland speelt in de financiële sector.

Related Articles