Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Traditionele financieringsmarkt innoveert

Het product leasing bestaat al heel lang. Tot voor kort was leasing vrijwel altijd asset based. Maar daar komt steeds meer verandering in. Nu gebruik het steeds vaker wint van bezit en de snel veranderende omstandigheden bedrijven nopen om snel te kunnen meebewegen, voldoen de aloude modellen vaak niet meer. Ze zijn te star. Daarom worden tegenwoordig andersoortige contracten opgesteld, voor nieuwe, innovatieve asset classes. 

“Innoveren is zo oud als de mensheid. We hebben altijd onder andere omstandigheden moeten zien te overleven en gefloreerd in uitdagende tijden waarin de markt nieuwe en andere oplossingen vereiste.” Milko Wijckmans, algemeen directeur Nederland bij DLL Group, leverancier van leaseconstructies en andere financiële producten en oplossingen, heeft al ruimschoots ervaring opgedaan met nieuwe asset classes in leasing. “Leasing is geen commodity, het is een expertise die heel goed past bij de circulaire economie en de behoefte aan duurzaamheid”, zeg Wijckmans.

Behalve met traditionele leasecontracten voor machineparken, vrachtwagens en bestelauto’s houdt DLL Group zich in toenemende mate bezig met andersoortige contracten. Wijckmans haalt het voorbeeld aan van een tapijtfabrikant. “Onze relatie levert groene oftewel duurzame tapijttegels. Als de huurder uit een gebouw gaat, worden de tegels vaak weggegooid. Dat past niet in de duurzaamheidsvisie van de fabrikant. Ze willen de tegels in zo’n geval terugnemen, zodat zij ze weer kunnen recyclen.” Hoe werkt dit nu precies? Elke tegel heeft zijn eigen serienummer. De tegels worden niet meer verkocht, maar verhuurd. In het huurcontract wordt de huurtermijn overeengekomen en na deze termijn komt de fabrikant de tegels weer halen om ze te verwerken. “De cirkel is gesloten”, zegt Wijckmans. “De fabrikant heeft grip op de tegel en de tegels belanden niet meer op de afvalberg.”
Ook in andere asset-categorieën werkt DLL op deze manier. Neem trailers van vrachtwagens. “Die werden in het verleden vaak verschredderd. Maar kun je die niet beter in losse onderdelen weer verkopen? Ook die materialen zijn namelijk te hergebruiken. Grip op de asset wederom. Op die manier gaan innovatie en duurzaamheid hand in hand. Het kost immers veel meer energie om nieuwe producten te maken dan om eindproducten te hergebruiken.”

“Lease kan op deze manier wel eens een enorme groei gaan doormaken”

Bart Creemers

Bart Creemers

‘Lease as a Service’
“Vroeger werden assets geleased. Tegenwoordig spreken we van Lease as a Service”, zegt Bart Creemers, strategisch operationeel directeur van Econocom. Een van de diensten van Econocom, een van de grootste Europese partijen die bedrijven helpt te digitaliseren, betreft het financieren en beheren van IT- en telecom-assets. En wel zo dat de installaties in een oogwenk zijn aangepast aan de behoeften van de gebruiker. Econocom haakt sterk in op de wens om anytime, any place, anywhere verbonden te zijn. Tegelijkertijd is het volgens Creemers goed mogelijk de cradle-to-cradle gedachte tot uiting te laten komen. Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen leasing tegenwoordig. Op die manier kunnen partijen die zich bezighouden met financieringsoplossingen bijdragen aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld digitaal leren en de versnelde invoering van LED-verlichting, weet Creemers uit eigen ervaring. “Veel bedrijven krijgen concurrentie uit onverwachte hoek. Leren gaat ineens met behulp van IT in plaats van met een boek. Daar worden dan services omheen gebouwd en al die software en services vallen te leasen.” Zo is Econocom momenteel ook bij Basic Fit bezig de sportschool van de toekomst neer te zetten. Via technologie wordt toegang verschaft en je prestaties zijn automatisch beschikbaar op je smartphone.

Digitalisering en de ‘Internet of Things’ bieden volgens Creemers een ongekend aantal mogelijkheden in veel industrieën, of het nu gaat om de overheid, het onderwijs of de mediawereld. “Het is leuk om te zien hoe we daar samen met andere partijen nu stappen kunnen maken.” Niet bezit, maar gebruik staat tegenwoordig centraal, stelt Creemers. “Dat proberen we in de financieringsvormen die we aanbieden mee te nemen. IT is niet de core business van een bedrijf, dus lease is bij uitstek een geschikte financieringsvorm. Door de grote flexibiliteit van het financieringsproduct, kan leasen in een moderne vorm partijen helpen zich aan te passen. Lease kan op deze manier wel eens een enorme groei gaan doormaken.”

Stephan van Beek

Stephan van Beek

Softwareleasing
Bij Oracle is men al behoorlijk ervaren met leasing van software en aanverwante services, zoals bijvoorbeeld cloud services. “Dit is en zal zeker ook in de toekomst van toegevoegde waarde zijn voor klanten”, verwacht Stephan van Beek, Senior Director Sales & Marketing Development EMEA bij Oracle. Redenen daarvoor zijn dat de kosten met behulp van leasing gespreid worden over de periode dat de software en de aanverwante services worden gebruikt. “Oracle biedt haar klanten middels leasing een flexibel acquisitieplatform aan. Dat stelt de klant in staat om niet alleen alle  investeringen in technologieproducten die zij op dit moment nodig heeft in onder te brengen, maar ook de noodzakelijke investeringen in de toekomst, zodat de IT omgeving zich gemakkelijk kan aanpassen aan veranderende omstandigheden.”

Klanten zijn zich volgens Van Beek meer en meer bewust van het feit dat zij een daadwerkelijke opbrengst verwachten van de investering die zij doen in technologieproducten, bijvoorbeeld in de vorm van kostenbesparingen of het vergroten van omzetkansen. “Het aanbieden van een leasevorm verlaagt de drempel en maakt het makkelijker voor klanten om de investering te doen.” Het bijzondere van softwarelease is volgens Van Beek dat het een 100 procent financiering is van de aan te schaffen software-asset, iets wat geen ander financieringsproduct biedt. “Bovendien wordt in de meeste gevallen niet verzocht om aanvullende zekerheden te verstrekken. Hierdoor is het mogelijk de cashflow te optimaliseren en wordt het dus makkelijker voor klanten om de investering in de software te doen.”

“Leasing is geen commodity; het is een expertise die goed past bij de circulaire economy”

Niek Verhoeven

Niek Verhoeven

Roerend of niet?
Ondanks de vele mogelijkheden die er zijn, bestaat de neiging bij leasemaatschappijen om vast te houden aan bestaande contractvormen, weet Niek Verhoeven, advocaat bij Reijnders Advocaten. “Banken zijn terughoudend met financiering maar tegelijkertijd worden wel veel nieuwe objecten aangeboden waar financiering voor is vereist.” Denk aan de eerdergenoemde LED-verlichting. Het vervangen van traditionele gloeilampen door LED-verlichting gaat ook gepaard met nieuwe armaturen. Dat is veel duurder dan een traditionele lamp en daar zoekt men financieringsoplossingen voor. Voorheen was dat, met name vanwege de lagere investeringskosten,  geen probleem, weet Verhoeven. “Vaak zijn het overheden die zich met grootschalige straatverlichtingsprojecten bezighouden en die hebben nu ook veel meer behoefte aan financiering van de investering. Maar LED-verlichting komen we ook elders tegen.” Lastig aspect bij LED-verlichting, net als bij enkele andere nieuwe asset-categorieën, is dat er twijfel bestaat over de vraag of de assets roerend zijn of niet. Lease-assets zijn normaal gesproken roerende zaken en geen bestanddeel van of duurzaam verbonden met de grond of een gebouw. “Leasemaatschappijen financieren traditioneel asset based. Ze willen grip houden op het object en daar gerechtigd toe blijven.”

Schrikken
Een straatlantaarn wordt nagetrokken door de grond, zoals dat heet. Net als een boom is een lantaarn automatisch eigendom van de eigenaar van de grond. Van die gedachte schrikken leasemaatschappijen, weet Verhoeven. Hoe pas je daar nu een mouw aan? De oplossing is op een wat andere creatieve manier afspraken te maken met de klant over terugname van de spullen en dit goed contractueel vast te leggen. Als de leaseovereenkomst eindigt zal immers het object moeten worden teruggegeven. Maar wat als een bedrijf failliet gaat? “Dat is de lakmoesproef”, weet Verhoeven. “Een machine in een gebouw mag je in principe ophalen, want die is jouw eigendom. Maar zonnepanelen die op bedrijfsdaken liggen? Of een warmtekrachtkoppeling, die wordt gebruikt voor het opwekken van energie? Die lijkt roerend, maar wordt toch gezien als onroerend. Net als ondergrondse vuilcontainers. De vraag is altijd: wie is de eigenaar? Oplossing is dan soms dat bij een notaris wordt vastgelegd dat de natrekking wordt doorbroken.”

Langere leasetermijn
Ondanks de ingewikkelde materie, komt de markt in beweging. Een warmtekrachtkoppeling of zonnepanelen haal je niet eenvoudig uit het huis of van het dak, maar dergelijke objecten worden steeds vaker via lease gefinancierd. Bij dergelijk assets bestaat wel een duidelijke behoefte aan een langere leaseperiode dan de gebruikelijke 24 tot 60 maanden. “Wij kijken dan naar leasetermijnen van vijftien tot twintig jaar”, zegt Wijckmans. Vaak gaat het om een driepartijenovereenkomst, vertelt hij. “De installateur verkoopt per maand een stukje energie, de gebruiker betaalt de installateur in maandelijks penningen en wij financieren.”

Ook de healthcare kent z’n voorbeelden van innovatieve lease-oplossingen. “Artsen zeggen tegenwoordig: ontzorg mij met de benodigde apparatuur. Een cardioloog wil gewoon zijn beroep goed uitoefenen en niet bezig zijn met contracten met fabrikanten van machines.” Idee is om alle benodigde machines en leveranciers in één contract te stoppen, met een looptijd van bijvoorbeeld vijftien jaar. Het ziekenhuis, de fabrikant en de leasemaatschappij weten alleen niet wat er in de toekomst allemaal gaat gebeuren. Na zeven of acht jaar worden de huidige apparaten vervangen, maar wat er voor in de plaats komt, is nog niet bekend. Voor de leasemarkt is het uitdagend om op dit soort ontwikkelingen in te springen, erkent Wijckmans. “Voor dit type contracten is veel juridische kennis nodig. En vertrouwen in het partnership dat je met elkaar aangaat. Vaak doen we dit ook samen met een leverancier als Philips.”

Smartest area of the world
Wijckmans vindt de nieuwste ontwikkelingen op leasegebied interessant voor de klanten van DLL, voor het bedrijf zelf en voor de maatschappij. “Wij proberen voorop te gaan in innovatie in leasing. Dat zijn we aan onze afkomst verplicht. We zijn immers gevestigd in Eindhoven, the brightest and the smartest area of the world, zoals men hier wel zegt.” Dat betekent niet dat innovatie altijd iets is dat helemaal nieuw is, weet hij. “Vaak is het een combinatie van bestaande elementen. Leasen zelf bestond bijvoorbeeld al. In termijn betalen bestond ook al. Wij passen het product leasing alleen aan de ontwikkelingen in de markt aan.”
Lease wordt momenteel creatiever gemaakt, op verschillende vlakken, stelt Verhoeven. Daar wordt dan vaak ook de leverancier bij betrokken. Of meerdere leveranciers, die tezamen één propositie aanbieden richting klant. “Dan moeten zeker goede afspraken worden gemaakt. Als er iets mis gaat met één leverancier, heeft de rest daar anders last van. Het is dan immers niet de bedoeling dat de klant stopt met betalen.” Kortom: innovatie in leasen gaat niet zonder slag of stoot. Maar met vallen en opstaan ontwikkelt het vakgebied zich verder. Uiteindelijk varen diverse partijen daar wel bij.

NVL - LeasingApp

NVL – LeasingApp

Innovatieve NVL: LeasingApp
De NVL, de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen, blijft zelf ook niet achter als het gaat om innovaties. Zo heeft de vereniging de Leasing App ontwikkelt, waar onder meer ondernemers informatie over leasing kunnen vinden. “Ondernemers blijken niet goed geïnformeerd te zijn over financieringsvormen. Zeker als het gaat om leasing schiet kennis te kort”, zegt Peter-Jan Bentein, secretaris-generaal van de NVL. “Via de Leasing App (zie: www.leasingapp.nl, red.) leggen we onder meer in simpele taal uit wat leasing nu precies inhoudt en wat je er aan hebt.”

Over de schrijver

Related Articles