Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

“Traditionele banken moeten personaliseren voor hun klant”

Ruim zestig procent van de jonge ondernemers verwacht dat grote banken niet in staat zijn om het innovatietempo van fintechbedrijven bij te houden de komende jaren. Dat blijkt uit onderzoek van consultancybureau KPMG.

Next Generation Banking Survey is een onderzoek waarvoor 130 jonge werknemers van onder andere ABN Amro, ING, Van Lanschot, Rabobank en SNS bank zijn ondervraagd. Uit het onderzoek blijkt uit dat zij er weinig vertrouwen in hebben dat de traditionele banken het innovatietempo bijhouden van nieuwe fintechbedrijven.

Traditionele banken
Zestig procent van de jonge bankiers geeft aan te denken dat traditionele banken onder druk komen te staan door innovatie van fintechbedrijven. Maar wat kunnen de grote banken doen om bij te blijven? Ferdinand Veenman, partner bij KPMG, vindt dat er meer aandacht voor klant moet zijn: “Willen banken blijven concurreren met fintechbedrijven dan moeten ze meer personaliseren voor de klant.”

Maar liefst 85 procent van de respondenten geeft aan dat banken meer moeten gaan personaliseren voor de consument in de toekomst. Dit kan bijvoorbeeld door klanten een duidelijk persoonlijk financieel overzicht te bieden. Nu is de focus nog vooral gelegd op het aanbieden van een financieel product, maar in de toekomst moet dit anders gaan. “De hele dienstverlening gaat de consument leidend maken.” De vraag wat de consument zelf wil, in plaats van het product, staat hierbij centraal

Directieleden
De directieleden van traditionele banken zijn vaak niet op de hoogte van nieuwe technologische ontwikkelingen en denken niet zoals startende en innovatieve ondernemers in de financiële sector. Van de jonge medewerkers van banken denkt een overgrote meerderheid (82 procent) zelfs dat de kenniskloof op directieniveau ervoor zorgt dat concurreren met fintechbedrijven lastiger wordt.

Veenman vindt dat bankdirecties meer mensen met vakkennis over fintech moeten bevatten: “Er moeten mensen uit andere businesssegmenten in verwerkt worden, bijvoorbeeld meer vanuit retail. Denk hierbij aan mensen die eerst bij Google of Apple hebben gewerkt.” Deze mensen zouden beter weten wat consumenten willen. Het is belangrijk dat nieuwe directieleden hebben gewerkt in een ‘techno-omgeving’, waardoor zij meer weten over de nieuwe trends. Toch denkt Veenman dat deze mensen niet snel voor een bank zullen willen werken.  “Voor hen is het aantrekkelijker om in omgeving te werken waar wordt gewerkt aan nieuwe en innovatieve technologie/  En dat is niet in een traditionele bank.”

 

Over de schrijver

Meike Storck

Schrijft graag over innovatieve startups die de financiële wereld op de kop willen zetten. Daarnaast ook geïnteresseerd in wat er in de het buitenland speelt in de financiële sector.

Related Articles