Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

‘Toen ik in het bestuur kwam was het een bolwerk van grijze mannen’

Het pensioen lijkt er pas toe te doen wanneer je ouder bent. Finance Innovation sprak twee jonge bestuursleden van het pensioenfonds KPN en het pensioenfonds van PostNL. “Jonge vrouwen hebben weinig binding met de pensioenensector”, aldus Susan Eijgermans-Jacobs. Toch is het belangrijk dat er jongere bestuursleden komen.

Vaak bestaan de besturen van pensioenfondsen uit oude, grijze mannen. Zij hebben de volgende mentaliteit: ‘we doen het zo, want het gaat al jaren goed, toch?’, meldt Susan Eijgermans-Jacobs van pensioenfonds PostNL. Toen zij in het bestuur stapte, acht jaar geleden, bestond het alleen maar uit grijze, oude mannen. “Daarnaast zaten er ook geen jongeren in het bestuur. Heel gek is dat niet, want ik merk dat er weinig binding is met deze sector”, aldus Eijgermans-Jacobs.

Diversiteit
Jan-Maarten van Osch, bestuurslid bij pensioenfonds KPN, vindt dat er meer jongeren in het bestuur van pensioenfondsen mogen komen. “Diversiteit is belangrijk en leeftijd is daar een onderdeel van. Een divers bestuur heeft vele voordelen: het zorgt voor verschillende ervaringen en perspectieven in het bestuur”, aldus Van Osch, die sinds 2014 bestuurslid is. “Ik heb voor deze sector gekozen, omdat die als geheel sterk in verandering is en ik daar graag deel van uit wil maken.”

Om bestuurslid te worden, moeten kandidaten een toets afleggen bij de DNB . “Wanneer je onderdeel van het bestuur wordt, is gaandeweg leren voorbij, want je wordt getoetst door DNB”, aldus Van Osch. Ook geeft Eijgermans-Jacobs aan dat de toets pas gedaan wordt als je de basisbeginselen begrijpt: “Het bestuur biedt de toetsing pas aan, als diegene er zelf genoeg vertrouwen in heeft en het aandurft.”

Communicatie
De drijfveer van Eijgermans-Jacobs ligt vooral bij de communicatie richting de deelnemers. “Communicatie met deelnemers is heel erg ingewikkeld. Er zijn zoveel wettelijke voorschriften waar we ons aan moeten houden, waardoor het een onleesbaar document wordt. Er zijn genoeg communicatiemiddelen om dat onleesbare document toch duidelijk naar je deelnemers te communiceren”, aldus Eijgermans-Jacobs.

De ouderwetse manier van communiceren is vervangbaar door nieuwe communicatiemogelijkheden. “We kunnen heel leuk een briefje opsturen of een bijeenkomst in een zaaltje organiseren, maar er zijn andere media waarop je heel goed kan communiceren en wellicht de boodschap veel beter kan overbrengen.” Daarmee lijkt de invloed van een nieuwe generatie pensioenfondsbestuurders meteen merkbaar.

 

Over de schrijver

Meike Storck

Schrijft graag over innovatieve startups die de financiële wereld op de kop willen zetten. Daarnaast ook geïnteresseerd in wat er in de het buitenland speelt in de financiële sector.

Related Articles