Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Time-to-market is teamwork [blog]

‘Tijd is geld’ is het credo voor veel bedrijven die zich richten op online financiële dienstverlening. Omdat applicatieontwikkeling en applicatiebeheer vaak bij verschillende organisaties zijn ondergebracht, is samenwerking de sleutel voor het realiseren van een korte time-to-market.

De time-to-market is bepalend voor het succes van eFinancials. Innovatie is de drijvende kracht achter groei in deze wereld en snelheid is allesbepalend. Uiteraard geldt dit voor de traditionele grootbanken die nieuwe functionaliteiten ontwikkelen voor hun klanten, maar nog veel meer voor eFinancials die in de gaten springen die deze grootbanken laten vallen. Een korte time-to-market betekent voor hen het op tijd beginnen met de opbouw van een klantenbestand door in kortere tijd een nieuwe of verbeterde functionaliteit op de markt brengen.

Afstemming van de driehoek
Een korte time-to-market verwezenlijk je niet alleen. Zeker doordat eFinancials veelal kiezen voor het uitbesteden van processen: applicatieontwikkeling enerzijds en het beheer van applicaties anderzijds. Vaak wordt er daardoor in een driehoek gewerkt. Juist dan is afstemming tussen deze partijen essentieel. Zo moet de beheerder de agile werkmethoden van de ontwikkelaar bij kunnen houden. Als de ontwikkelaar nieuwe functionaliteiten bouwt volgens de principes van scrum, dan zal de beheerder haar werkprocessen daar aan moeten spiegelen.

Continuous delivery
Organisaties met een sterke drang om te innoveren kunnen met scrum continu hun producten en dienstverlening te verbeteren. Het ontwikkelteam is in staat dagelijks tot wel acht sprints te maken en evenzoveel change-verzoeken te verwerken. Dit proces is geautomatiseerd in een ontwikkel-, test-, acceptatie- en productieomgeving. Dit versnelt de time-to-market aanzienlijk doordat er volgens vaste testprotocollen updates naar de eindgebruiker gebracht worden zonder dat hier nog menselijk handelen aan te pas komt.

Compliance maakt speelveld complex
Doordat het in de wereld van eFinancials vaak gaat om het verwerken van privacygevoelige informatie, bevinden zij zich in een complex speelveld waarbij De Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten, het College Bescherming van Persoonsgegevens en vele andere de handhaving van compliancy-richtlijnen bewaken. Daarnaast zijn er de nodige bedrijven die zichzelf informatiebeveiligingsrichtlijnen opleggen, op eigen initiatief of dat van hun registeraccountant. Snelheid en het inzichtelijk maken van compliant processen werken elkaar wel eens tegen en dan is het een uitdaging de time-to-market kort te houden.

De juiste balans vinden
De eFinancial streeft naar een optimale balans tussen snelheid en stabiliteit. Daartoe is het nodig te conformeren aan bepaalde standaarden en afspraken tussen ontwikkel- en beheerteams vast te leggen. Dat lijkt misschien een eenmalige actie, maar het bewaken van die afspraken en zorgen dat je compliant blijft, is een continu proces. Het is dan ook cruciaal dat het ontwikkelteam en het beheerteam goed met elkaar samenwerken. Helaas is dat iets wat nog vaak gemist wordt, doordat er teveel aandacht uit gaat naar het ontwikkelen van functionaliteiten en nauwelijks gelet wordt op de beheeraspecten, waarin compliancy een grote rol speelt.

Garanties over snelheid en veiligheid
Duidelijke afspraken tussen ontwikkelaar en beheerder waarborgen niet alleen compliancy en maken een korte time-to-market mogelijk, ook voorkomen zij het ontstaan van lekken in software. Een partij die gespecialiseerd is in applicatiebeheer houdt de markt in de gaten, houdt besturingssystemen en software up-to-date en kan een applicatieplatform voortdurend monitoren op verdacht verkeer en ongebruikelijke verzoeken. Dit waarborgt een manier van samenwerken waarin niet alleen snelheid, maar ook veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid gegarandeerd zijn. Samenwerkingen tussen eFinancial, ontwikkelaar en beheerder zijn dan ook idealiter een meerjarig traject, waarin duidelijke afspraken worden gemaakt zodat alle partijen van elkaar weten wat zij van elkaar kunnen verwachten om samen de eindgebruiker verantwoord te bedienen.

Over de schrijver

Marcel Ravenshorst

Marcel Ravenshorst is Country Manager bij Basefarm

Related Articles