Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

SaaS lijkt essentieel voor toekomst verzekeraars

“Door alles via de voordeur te laten gaan, voorkom je problemen”

De wet- en regelgeving neemt toe, de kosten per polis worden hoger en de consument vraagt om transparante producten. Pensioen- en levensverzekeraars kunnen bepaald niet achterover leunen. IT speelt een belangrijke rol in het transformatieproces dat zij momenteel noodzakelijkerwijs ondergaan. Een SaaS-omgeving biedt aan steeds meer verzekeraars uitkomst.

De wereld van pensioen- en levensverzekeraars is sinds 2008 enorm in beweging. Verschillende ontwikkelingen komen bij elkaar. Verzekeraars hebben een relatief lage ‘brand value’. Ze onderscheiden zich veelal van elkaar op prijs. Kostenbeheersing is daarom van groot belang. Verzekeraars en hun IT-afdelingen hebben echter juist last van toegenomen kostendruk. In het verleden hebben pensioen- en levensverzekeraars behoorlijke polisportefeuilles opgebouwd. Deze polissen zitten in oude platforms en systemen. De portefeuilles groeien momenteel niet meer. In tegendeel, het aantal polissen vertoont een neerwaartse beweging. De platformkosten stabiliseren zich, waardoor de kosten per polis toenemen. “In het begin is er niet zoveel aan de hand, maar op een gegeven moment gaat deze ontwikkeling echt pijn doen”, verwoordt Rob Versloot, oprichter en CTO van LeanApps, de situatie.
Outsourcing van mainframes kan eenmalig tot kostenverlaging leiden, maar dat is niet zaligmakend, want de trend houdt aan. Dat betekent dat de kosten niet evenredig mee omlaag gaan wanneer een portefeuille slinkt. “De kosten per polis – of in het geval van pensioenadministraties: de kosten per deelnemer – bedragen zomaar vele tientallen euro’s of soms zelfs meer dan honderd euro per jaar”, zegt Christoffel van Riet, director consultancy bij PwC. “Toezichthouders, klanten en belangengroepen accepteren dit steeds minder.” Ruimte om extra kosten te verdisconteren hebben verzekeraars steeds minder, aangezien de concurrentie op de markt groot is en consumenten kritischer zijn dan ooit. “Bovendien wil de consument transparantie over wat hij betaalt. Ook al is het ogenschijnlijk legitiem om hierin IT-kosten mee te nemen, de consument wil die niet betalen”, aldus Versloot.

Datakwaliteit
Er is al enkele jaren sprake van een sterke toename op het gebied van wet- en regelgeving voor verzekeraars én hun distributiekanalen. Zo is er Solvency II, dat weliswaar is uitgesteld, maar waaraan zo’n tachtig procent van de verzekeraars hoogstwaarschijnlijk per 1 januari 2015 moet voldoen. “Daarbij gaat het niet alleen om kapitaalberekeningen en ingewikkelde rapportages, maar ook om datamanagement. Dat laatste eist misschien wel de meeste aandacht op”, zegt Van Riet. “De regelgever geeft aan dat bronbestanden aantoonbaar van goede kwaliteit moeten zijn en dat een reguliere accountantsverklaring niet toereikend is. Anders gezegd: de data moet te herleiden zijn naar de bron en alles moet kloppen. Dit stelt verzekeraars voor een nieuwe uitdaging zeker als ze werken met veel legacy-systemen en portefeuilles.”
Volgens Van Riet is de kwaliteit van de data nogal eens twijfelachtig. “De gegevens zijn vaak te oud of onjuist. De gender klopt bijvoorbeeld niet altijd: mannen staan als vrouwen in de boeken en vice versa. Dat heeft zijn weerslag op de reserves, want vrouwen leven langer dan mannen en daar houdt een verzekeraar rekening mee.”
IT-managers moeten volgens Van Riet veel meer aandacht besteden aan datakwaliteit. “Het eigenaarschap ligt bij de business, maar de IT-manager kan er wel voor zorgen dat alle data op een slimme en kostenefficiënte manier worden geadministreerd en beheerd. Het moet beschikbaar en reproduceerbaar zijn; dat geldt ook voor de oude data.” De kwaliteit van data is volgens de PwC-partner op te delen in verschillende elementen. “Voor een flink aantal daarvan moet IT de oplossing bieden. Iedere verzekeraar moet naar een datapolicy toe: welke data houd je vast en wanneer kun je er afscheid van nemen? Het is aan de IT-manager om hier systemen voor te bedenken, zodat de business het opgestelde beleid kan uitvoeren.”
Nieuwe distributiekanalen
Het onderhoud van de bestaande systemen vormt eveneens een serieuze uitdaging voor veel IT-managers. “Het aantal techneuten dat gespecialiseerd is in mainframes neemt sterk af”, aldus Versloot. Dat laatste brengt ook een kostenaspect met zich mee, aangezien het aantal aanpassingen aan de systemen juist toeneemt, met name als gevolg van de wet- en regelgeving die momenteel sterk aan verandering onderhevig is. Daar komt nog eens bij dat er ook uitdagingen zijn voor nieuwe polissen. “Nieuwe distributiekanalen aanboren is heel lastig met de oude systemen”, zegt Versloot. Hij doelt onder meer op de ontwikkeling van mobile en de opkomst van tablets. “Met de oude systemen vindt ’s nachts de verwerking van data plaats, maar dat is niet meer van deze tijd. Het moet nú geregeld kunnen worden.”

SaaS-oplossingen
De nodige verzekeraars hebben de afgelopen jaren geprobeerd polisportefeuilles samen te voegen in één systeem. “In de meeste gevallen is dit niet succesvol verlopen”, weet Versloot. Moeten verzekeraars hun polissen dan wel naar een nieuw systeem migreren? Het antwoord is ‘ja’, stelt Versloot. “Het is vaak mis gegaan omdat een ongeschikt doel systeem werd gebruikt. Door gebruik te maken van een systeem dat ontworpen is voor samenvoegen van polisportefeuilles…voorkom je problemen. I plaats van tabellen op te pakken en in een tabel van een nieuw systeem te plakken gaan oude polissen via de voordeur in het nieuwe systeem, waarbij de juistheid en volledigheid van de data wordt gegarandeerd. LeanApps ondersteunt partijen bij dergelijke migraties en werkt volgens Versloot ‘vanaf de tekentafel’. “Ons systeem bepaalt zelf wel waar de gegevens horen Dat is een belangrijk verschil.”
De oplossing voor het variabel maken van de kosten is volgens Van Riet een schaalbaar systeem, dat ook nog eens aansluit bij de hedendaagse wensen en eisen op het gebied van distributie. “In een SaaS-constructie is dit te organiseren. Dan is er sprake van een prijs per polis. Niet voor niets overwegen veel verzekeraars momenteel portefeuilles om te zetten naar de private cloud of een SaaS-administratie om zodoende lagere kosten per polis te realiseren en sneller te voldoen aan de Solvency II-eis met betrekking tot ‘aantoonbare kwaliteit’.” Mede omdat de (polis)administratie deels een softwareverhaal is, profiteren verzekeraars van het feit dat de ontwikkelkosten – inclusief de noodzakelijke aanpassingen als gevolg van nieuwe wetgeving – bij een systeem als dat van LeanApps worden gedeeld door de diverse deelnemende partijen. “Daardoor heb je geen functioneel beheerders meer nodig. Voor de moeilijke gevallen houd je experts in huis; de simpele dingen besteed je uit.”

Positief bijeffect
De IT-manager speelt volgens Van Riet een essentiële rol in de overstap op SaaS. “Hij moet de koppeling maken naar de nieuwe situatie en ervoor zorgen dat de aansluiting op de klantadministratie en de boekhouding klopt. Er moet een flink aantal interfaces worden gebouwd, de conversiestraat moet worden ingericht en alles moet worden getest. In de nieuwe situatie moet alles volledig kloppen met wat er in de oude situatie is beloofd aan de klanten. IT moet alles weer beschikbaar maken.”
Indien de oude systemen echt niet meer nodig zijn, kunnen verzekeraars dus ook af met minder mensen. Het is al met al een majeure operatie, met een positief bijeffect. “In verzekeringsland verwachten we nog een consolidatieslag, mede vanwege de toegenomen regel- en kostendruk.” Portefeuilles die in een SaaS-omgeving zitten, zijn immers toegankelijker en eenvoudiger aan te sluiten op een andere omgeving. Niet alleen levert dit meer geïnteresseerden op, ook betaalt de koper een hogere prijs. Kortom: IT-managers kunnen zich dus onsterfelijk maken bij het topmanagement.

Over de schrijver