Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Ruimte voor startende ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken vergemakkelijkt het verkrijgen van financiering door verschillende regelingen samen te voegen. EZ besteedt meer aandacht aan innovatieve en startende bedrijven, aangezien zij belangrijk zijn voor de toekomst voor Nederland.

De Research en Development Aftrek (RDA) en de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) worden samengevoegd. Daarmee wordt de aanvraagprocedure voor financiering vereenvoudigd en effectiever. Ook wordt in 2016 het budget voor deze regeling verhoogd met 100 miljoen euro. In 2017 wordt dat budget met 115 miljoen euro verhoogd. Dat blijkt uit de Miljoenennota van 2016.

Starters
Afgelopen jaar werd er 1,35 miljard euro aan regeldruk weggenomen. In 2016 wil EZ doorgaan met deze ontwikkeling. Het is, volgens EZ, belangrijk om ondernemen makkelijker te maken, vooral voor vernieuwende ondernemers. Minister Henk Kamp is van mening dat het proces van vernieuwing vraagt om ambitieuze ondernemers: “Ondernemers die in staat worden gestelde nieuwe technologieën en verdienmodellen toe te passen.” Daarvoor moet vanuit het kabinet ruimte zijn, zodat deze starters door kunnen groeien. “Het zijn ondernemers die ervoor zorgen dat vernieuwing op gang komt”, aldus Kamp tegenover Financeinnovation.nl. Het creëren van ruimte is begonnen door RDA en WBSO samen te voegen, de vervolgstappen om ondernemen makkelijker te maken in Nederland zijn nog onbekend.

Startup Delta, een speciaal programma voor startende ondernemers, wordt in 2016 vervolgd. Dit initiatief biedt een platform voor startender ondernemers, waar men bijvoorbeeld terecht kan voor ondersteuning. Afgelopen jaar zijn er met dit programma goede resultaten bereikt en daar wordt op voortgezet. Daarnaast wordt er voor startende ondernemers een online financieringswijzer ontwikkeld. Daarin wordt duidelijk en eenvoudig weergegeven welke mogelijkheden er voor hen zijn rondom financiering. De overheid maakt financiering voor het bedrijfsleven mogelijk door het Aanvullend Actieplan MKB-financiering. Dit plan heeft verschillende garantieregelingen getroffen die kunnen leiden tot 2,5 miljard euro aan nieuwe financieringsmogelijkheden voor het MKB. In 2016 wordt er met deze regeling doorgegaan.

 

Over de schrijver

Meike Storck

Schrijft graag over innovatieve startups die de financiële wereld op de kop willen zetten. Daarnaast ook geïnteresseerd in wat er in de het buitenland speelt in de financiële sector.

Related Articles