Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

PMT investeert fors in Nederlandse woningmarkt

PMT, het pensioenfonds voor de sector Metaal & Techniek, steekt de komende jaren ruim 250 miljoen euro extra in de uitbreiding van zijn Nederlandse woningportefeuille. Dat is 0,5 procent van het belegd vermogen van het fonds. Naast de investering in nieuw te bouwen huurwoningen, investeert het fonds enkele tientallen miljoenen in de verduurzaming, groot onderhoud en renovatie van de bestaande vastgoedportefeuille.

Nederlands vastgoed neemt van oudsher een belangrijke plek in binnen de lange termijn
beleggingsportefeuille van PMT. Stabiele huurinkomsten, die bovendien voor een belangrijk deel
inflatiegerelateerd zijn, maken vastgoed een goede pensioenbelegging. PMT bezit momenteel voor ruim 1,4 miljard euro aan direct Nederlands Vastgoed. Met 580 miljoen euro vormen huurwoningen het grootste deel van de portefeuille, die daarnaast winkels en kantoren omvat.

Middensegment
PMT richt zich met zijn woningportefeuille vooral op het middensegment van de huurmarkt. Naar dat
type huurwoningen is ook in de huidige markt nog steeds veel vraag. Door de economische
omstandigheden kunnen nu onder gunstige condities nieuwbouwwoningen worden aangekocht. Voor
PMT, dat belegt met een horizon van vele tientallen jaren, is het nu een goed moment om de
portefeuille uit te breiden.

Ruim tweeduizend mensen aan het werk en minder CO2-uitstoot
De investering van 250 miljoen euro correspondeert met ongeveer 1250 woningen.
PMT heeft opdracht gegeven aan uitvoerder MN om dit voor het overgrote deel via nieuwbouw te laten realiseren. De nieuwbouw levert ruim 2.000 mensen in de bouw, de installatiesector en in de rest van de keten een jaar lang werk op. Daarnaast levert ook de verduurzaming van de bestaande woningportefeuille voor ruim honderd mensen extra werk op.

Tot het jaar 2020 worden 2.200 bestaande woningen verbeterd, waarmee ze een groen Energielabel
krijgen. De verbeteringen betreffen ondermeer de installatie van nieuwe HR
-ketels en isolatiemaatregelen. De CO2-uitstoot van de woningen neemt daardoor met zo’n 35 procent af. In totaal besparen de woningen daarmee 4.500 ton op de CO2-uitstoot. Naast deze verbeteringen krijgen voor eind 2014 circa 400 huishoudens zonnepanelen geïnstalleerd, die de CO2-uitstoot nog eens met 350 ton verminderen. In totaal komt dit overeen met het energieverbruik van zo’n 1100 huishoudens.

Mes snijdt aan twee kanten
“De investeringen in nieuw te bouwen Nederlandse huurwoningen leveren een stabiel direct rendement op en zijn daarom goed voor onze deelnemers”, zegt Inge van den Doel, directeur vermogensbeheer van PMT. “Daar ligt onze eerste verantwoordelijkheid. Maar het is mooi meegenomen dat deze plannen een stimulans geven aan de bouwsector en zeker ook aan de sector waar we zelf voor werken, de installatiebedrijven in de Metaal & Techniek. Ruim 2.000 mensen kunnen een jaar aan het werk. Ook bij de verduurzaming van onze bestaande woningvoorraad snijdt het mes aan twee kanten. Ten eerste verhoogt het de waarde van onze woningvoorraad. Die hogere waarde komt uiteindelijk ten goede aan het pensioen van de werknemers in de sector Metaal en Techniek. De milieuwinst is tastbaar, door een forse verlaging van de CO2-uitstoot.”

PMT onderzoekt investering in NHG-hypotheken en bedrijfsleningen
Naast de extra investeringen in direct vastgoed, onderzoekt PMT de mogelijkheid om een bedrag van dezelfde orde van grootte als de investeringen in de woningmarkt te beleggen in hypotheken met een
Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Ook bekijkt PMT de mogelijkheden om
extra te investeren in (voornamelijk Nederlandse) bedrijfsleningen. Over deze beide plannen is PMT in gesprek met verschillende partijen. Voor PMT geldt daarbij als hard criterium dat de verhouding tussen risico en rendement passend moet zijn.

Over de schrijver

Related Articles