Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

“Pensioensector moet meer mee veranderen” (Deel 2)

De meeste pensioenregelingen zijn nog altijd gekoppeld aan middelloon (DB). De premiepensioeninstelling (PPI) richt zich echter op moderne pensioenregelingen op basis van beschikbare premie (DC). De ontwikkelingen gaan hard. BeFrank zet vol in op innovatie om zich te blijven onderscheiden. Met succes.

BeFrank was in 2011 de eerste PPI. Inmiddels zijn er twaalf. Het bedrijf, dat tegenwoordig volledig eigendom is van Delta Lloyd, mag zich nog steeds marktleider noemen. BeFrank groeit hard. “Goede service en lage kosten”, zijn volgens directievoorzitter Folkert Pama het recept voor het succes. Bovendien zit het bedrijf niet stil als het gaat om doorontwikkeling. “Je hebt een bepaalde omvang nodig om investeringen te kunnen doen. We hebben first mover advantage gehad en zijn altijd heel bewust blijven investeren.”

Bied inzicht en regie
Nieuwe pensioenregelingen, zoals BeFrank uitvoert, bieden wel keuzemogelijkheden. Of daar dan ook wat mee gebeurt, hangt volgens Pama af van hoe je de deelnemers tegemoet treedt als pensioenorganisatie. “Het begint met inzicht geven. Geef hen online toegang tot hun pensioengegevens.” Bij BeFrank hebben deelnemers altijd real-time inzicht via een online portaal en app. “Op een laagdrempelige manier brengen we pensioen zo iets dichterbij.”

Deelnemers van BeFrank kunnen zelf ook sturen als het gaat om de beleggingen. Maar zitten mensen wel te wachten op invloed op hun pensioen? Begrijpen ze wel hoe pensioen in elkaar zit? Pama denkt van wel. “Mensen hebben nooit veel keus gehad. Velen bouwden verplicht pensioen op en hadden geen invloed op hun pensioen. Dat zorgt niet voor een actieve houding. Maak mensen zelf verantwoordelijk voor hun pensioen en de belangstelling zal gelijk toenemen.”

Liever dashboards
Toch was alleen transparantie en inzicht bieden niet voldoende, heeft men bij BeFrank geleerd. “We hebben de gebruiksvriendelijkheid van de app laten onderzoeken en waren in eerste instantie verrast door de uitkomsten. De manier waarop we de pensioengegevens presenteerden, bleek niet gebruiksvriendelijk genoeg. Gebruikers wilden liever dashboards in de app, zodat zij een helder overzicht hadden, in plaats van dat alle informatie beschikbaar was, maar niet overzichtelijk of duidelijk.”

Arbeidsmarkt verandert
Voor veel mensen is pensioen het grootste financiële product waar ze ooit mee te maken krijgen. Mensen kunnen dit nog steeds niet altijd op waarde schatten. Vroeger stond de verzorging van werknemers centraal. Tegenwoordig gaat het meer om beloning. “Arbeid is flexibeler geworden. Denk aan stapelbanen en zzp’ers. Werknemers zijn ook flexibeler geworden; ze stromen makkelijk door en hebben kortere arbeidscontracten. Pensioen zou hierin mee moeten veranderen.”

Age Styling
Een voorbeeld van de veranderende pensioenmarkt is ook de AOW-leeftijd. Deze is niet meer gelijk aan de pensioenleeftijd van 67 jaar zoals die in de pensioenregelingen van werkgevers wordt gehanteerd. Om die reden heeft BeFrank een nieuwe feature ontwikkeld, genaamd Age Styling. Met deze optie kan de werknemer de risico-afbouw van zijn beleggingen zo optimaal mogelijk afstemmen op de datum waarop hij daadwerkelijk met pensioen wenst te gaan, bijvoorbeeld op de AOW-leeftijd in plaats van de pensioenleeftijd van 67 jaar. Risico-afbouw betekent dat er geleidelijk minder risicovol belegd wordt naarmate de pensioenleeftijd dichterbij komt. Met deze unieke feature kan de werknemer zijn beleggingen nog beter aanpassen aan zijn persoonlijke situatie. Nog geen andere partij is met een dergelijk systeem gekomen.

Over de schrijver

Redactie

Dit artikel is geschreven door één van de redacteuren van FinnanceInnovation.nl . Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuws en achtergronden over innovaties in de financiële sector. Volg @FinanceInno om op de hoogte te blijven!

Related Articles