Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert
Foto van Simon Cureton CEO of Funding Options, expert in alternatieve financiering en Open Banking

Open Banking: Nederland moet wel bijblijven

De PSD2-richtlijn die in Nederland twee jaar geleden van kracht ging, heeft nog geen fundamentele veranderingen gebracht in de manier waarop consumenten en ondernemers hun financiële zaakjes regelen. Spelers in de markt moeten daarom juist harder aan de slag om de eindgebruiker te overtuigen van de voordelen van Open Banking, zegt Simon Cureton, CEO bij Funding Options. Achterblijven bij andere landen is namelijk geen optie.

Eerlijk is eerlijk: de betalingsmarkt heeft sinds de introductie van de PSD2-richtlijn flink wat vooruitgang geboekt. Dit komt mede door iDEAL, de online betalingsmethode dat door de grote banken is opgezet en waarmee in 2019 dagelijks gemiddeld 1.8 miljoen betalingen werden gedaan. Maar ook door nieuwkomers zoals het betalingsplatform Adyen, de Nederlandse fintech die inmiddels een unicorn-status heeft bereikt.

Maar Open Banking – wat door de PSD2-richtlijn mogelijk wordt gemaakt – kan zoveel meer. Het is daarom jammer dat 82 procent van de Nederlandse consumenten niet bekend is met de PSD2-richtlijn die Open Banking mogelijk maakt (bron: ING). Buiten het gemak van snelle betalingen, kunnen zij namelijk ook profiteren van slimme oplossingen die financiële dienstverleners aanbieden. Denk dan bijvoorbeeld aan spaar- of investeringsadvies op basis van een inkomsten/uitgaven-analyse van de persoonlijke betaalrekening, of al je betaal- en spaarrekeningen bij verschillende banken in één handig overzicht. Of leningen die voorafgaand aan de aanvraag al onder voorbehoud zijn goedgekeurd, zoals de Rabobank onlangs lanceerde richting de zakelijke partners van Bol.com.

Vanuit de sector is er zeker de wil om van Open Banking een groot succes te maken. Echter, eindgebruikers stellen zich vaak sceptisch op vanwege veiligheids- en privacy-overwegingen.

De kenniskloof

Ondanks de duidelijke voordelen van Open Banking, is er bij de consument verwarring ontstaan over de mate van eigen zeggenschap.

Open Banking is alleen mogelijk wanneer eindgebruikers toestemming geven aan externe dienstverleners – de bank, maar ook fintechs en andere non-bancaire partijen – om hun financiële gegevens te raadplegen. En belangrijk: de consument kan op elk moment bepalen om een eerdere toezegging in te trekken. Met andere woorden: de consument bepaalt.

Bovendien is het in het eigenbelang van financiële instellingen om binnen de lijntjes te blijven kleuren. Zij staan onder toezicht van hun financiële autoriteit(en) en een privacy-overtreding zal flink worden afgestraft.

Dit is voor de klant nog niet altijd duidelijk. Vanuit de sector moeten we duidelijker communiceren wat hun rechten zijn en welke maatregelen er vanuit de financiële instelling worden getroffen omtrent risicomanagement, privacy en veiligheid. Een kritische blik van de eindgebruiker is altijd welkom, maar door zo transparant mogelijk te zijn, kunnen we eventuele misverstanden tegengaan. Open Banking neemt pas echt een vlucht wanneer men volledig vertrouwen heeft in het systeem.

Beter toezicht

Toestemming en vertrouwen gaan hand in hand en dat is goed te zien in het Verenigd Koninkrijk. De toezichthouder, de Financial Conduct Authority (FCA), wordt gezien als een leading example en heeft 85 banken en aanbieders van betaalrekeningen en 173 third-party providers (TPP’s) onder hun Open Banking-toezicht. In 2022 zal 64 procent van alle volwassenen in het Verenigs Konkrijk gebruikmaken van Open Banking om hun financiële zaken te beheren. Het land is daarmee de Europese koploper in Open Banking en dat is te danken aan goed toezicht, veel actieve partijen en bereidheid bij de consument.

Nederland daarentegen loopt daar flink op achter (maar is daarin zeker niet de enige). De Nederlandsche Bank heeft twintig banken en aanbieders van betaalrekeningen en twintig TPP’s onder hun toezicht voor Open Banking. Deze cijfers geven echter niet de realiteit weer. Er zijn veel fintech-partijen die in Nederland actief zijn, bijvoorbeeld Funding Options en YouLend, maar die hun hoofdkantoor in het Verenigs Koninkrijk hebben en dus onder toezicht van de FCA staan.

Idealiter zijn de gedragsregels en Open Banking-systemen in ieder land hetzelfde. Helaas is dat niet het geval. Maar toezichthouders kunnen wel hun steentje bijdragen door de regelgeving zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij wat er in andere landen gebeurt. Zonder daarbij in te leveren wat betreft kwaliteit en best practices.

Bancaire en non-bancaire financiële instellingen kunnen meer consumentenvertrouwen kweken door niet aan de minimale vereisten te voldoen die in een bepaalde markt gelden. Zij moeten juist de verwachtingen overtreffen, ongeacht onder welke toezichthouder zij staan.

Open Banking helpt bij economisch herstel

We zijn het afgelopen jaar goed vertrouwd geraakt met digitale dienstverlening. Dat zien we bijvoorbeeld in de groei van iDEAL-betalingen dat in 2020 dertig procent hoger lag dan in het jaar ervoor en de digitale loketten van verschillende instanties waar ondernemers (nog steeds) terecht kunnen om coronasteun aan te vragen.

Nu is een uitermate geschikt moment ontstaan om door te pakken in de financiële digitaliseringslag. Vooral omdat Open Banking een belangrijke rol kan spelen in het economische herstel.

Alternatieve financiers hebben hun bestaansrecht te danken aan slimme, technologische innovaties waarmee zij goed kunnen inspelen op de behoeften in de markt. Zo kunnen zij consumenten bijvoorbeeld helpen bij het opbouwen van een reservepotje door regelmatig kleine bedragen apart te zetten na een snelle analyse van inkomsten en uitgaven. Ondernemers kunnen via fintechs een beter beeld van wat er op financieel vlak mogelijk is, zodat ze een stuk sneller hun hand kunnen leggen op werkkapitaal of investeringsgeld. Tijd is geld en dat geldt zeker nu. Ondernemers moeten snel kunnen schakelen op het moment dat de corona-maatregelen versoepelen.

Open Banking is tot nu toe aan de oppervlakte gebleven, maar de crisis is een keerpunt. De schouders moeten er wel onder als Nederland een vooraanstaande plaats in Open Banking wil innemen. Maar dat is nog niet eens het belangrijkste: consumenten en ondernemers die een stuk beter met hun financiën omgaan, hebben er het meeste voordeel bij.

Tagged with:

Over de schrijver

Related Articles