Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert
House Insurance

Online verzekeringsaanbod voor zakelijke markt ontbreekt

Steeds meer bedrijven hebben behoefte aan digitaal verzekeringsadvies en willen bedrijfsverzekeringen digitaal afsluiten. Verzekeraars springen hier nog te weinig op in.

In drie jaar tijd is het percentage bedrijven dat inkomensverzekeringen online afsluit met 23 procent gestegen. Bij schadeverzekeringen is dit percentage met 19 procent gestegen. Verzekeraars spelen echter nog onvoldoende in op de vraag naar online (advies van) bedrijfsverzekeringen, zo blijkt uit het trendonderzoek van IG&H Consulting & Interim waarbij klantvoorkeuren en kanaal- en mediakeuzes rond financiële producten bij ruim 800 organisaties zijn onderzocht.

In 2013 sloot slechts 7 procent van de bedrijven inkomensverzekeringen online af. In 2014 steeg dit percentage naar 13 procent en in 2015 is het al 30 procent van de bedrijven die dit doet. Het telefonisch afsluiten is het meest gedaald, namelijk met bijna 10 procent. “Afgelopen jaren zagen wij een snel stijgende behoefte om verzekeringszaken online af te sluiten in de consumentenmarkt. Deze trend zet nu ook door in de zakelijke markt. Opvallend is dat er vrijwel geen verzekeraar is met een online zakelijke propositie. Ook bestaat er nog geen serieuze zakelijke verzekeringvergelijker, die we in de consumentenmarkt wel volop zien. Uit ons onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de bedrijven hun klantreis (deels) online willen afleggen. Door het beperkte digitale aanbod zijn ze hiertoe echter niet in staat”, zegt Jan-Pieter van der Helm, Director bij IG&H Consulting & Interim.

Onafhankelijk adviseurs
Ook blijkt uit het onderzoek dat het voor onafhankelijk adviseurs steeds moeilijker wordt om hun meerwaarde aan te tonen. Bedrijven kiezen eerder voor hun bank of accountant om financieel advies bij in te winnen. In de zakelijke markt krijgt de adviseur minder waardering voor deskundigheid en digitale mogelijkheden dan de ‘huisbank’. “Voor meer dan de helft van de bedrijven is de bank of accountant het eerste aanspreekpunt bij financiële vragen”, zegt Van der Helm. “Slechts 17 procent ziet de onafhankelijk adviseur als belangrijkste aanspreekpunt.”

Prognose
De verwachting is dat met name in de kleinzakelijke markt de rol van de onafhankelijke adviseur onder druk komt te staan. Dit komt door de vereenvoudiging van de producten en klantprocessen. Het online vergaren van informatie en afsluiten van verzekeringen gaat dan ook een steeds belangrijkere rol spelen. “De markt gaat steeds meer het karakter krijgen van een commoditymarkt, vergelijkbaar met de particuliere markt”, aldus Van der Helm. “Dit heeft een toename van zelforiëntatie, lagere mate van advies en meer zelf afsluiten tot gevolg”. Verzekeraars en adviseurs kunnen hierop inspelen door hun klantprocessen en –interactie vergaand te digitaliseren en de klant te faciliteren zijn gewenste (deels) online klantreis te volgen, zowel bij oriëntatie, advies als afsluiten.

Over de schrijver

Janneke Essen

28 jaar, informatie- en communicatiespecialist, Amsterdam

Related Articles