Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Online financieringsplatform Rabo&Co nu landelijk van start

Ondernemers hebben financiering nodig en vermogende klanten zoeken naar meer rendement op hun vermogen. Die twee partijen ontmoeten elkaar op het online platform Rabo&Co. Na een geslaagde proef gaat het online platform nu landelijk live.

Vermogende klanten zijn op zoek naar manieren om meer rendement te maken op hun vermogen, nu sparen nauwelijks iets oplevert. Ondernemers zoeken naar geld om hun zaak te laten groeien. Op Rabo&Co vinden ze elkaar. Rabobank loopt met Rabo&Co vooruit op mogelijk strengere kapitaaleisen als gevolg van Basel IV. De bank kan hierdoor meer financieringen verstrekken, omdat de leningen maar gedeeltelijk via de eigen balans lopen.

Een beetje van Rabo, een beetje van de klant
Particuliere klanten van Rabobank met meer dan één miljoen vrij belegbaar vermogen kunnen tot 49 procent van een lening verstrekken aan ondernemers die klant zijn bij Rabobank. Rabobank verstrekt altijd minimaal 51 procent van de lening. Het minimale deel dat de vermogende klant in een lening  aan één onderneming kan verstrekken is € 100.000. Klanten mogen niet meer dan 10 procent van hun vrij beschikbare vermogen aanwenden via Rabo&Co. Als een ondernemer in betalingsproblemen komt, wordt de opbrengst van de zekerheden naar rato verdeeld tussen Rabobank en particulier.

Financieringsaanvragen die worden aangeboden moeten voldoen aan een aantal criteria. Zo moet een ondernemer bijvoorbeeld meer dan twee jaar positieve cijfers hebben en moet er sprake zijn van een her- of uitbreidingsfinanciering. De gevraagde lening heeft een looptijd van maximaal vijf jaar.

Verbonden met project of doel van aanvrager
In de pilotfase is via Rabo&Co een aantal leningen verstrekt, onder andere aan horecaketen Dudok. Nieke Martens, hoofd Private Banking bij Rabobank: “Tijdens de pilot hebben we ervaren dat er bij vermogende klanten veel animo is voor dit concept. Het spreekt met name klanten aan die zelf vermogen hebben opgebouwd met ondernemen. Ze voelen zich verbonden met het project of doel dat de aanvrager nastreeft.” Rabo&Co wordt voor vermogende klanten gefaseerd geïntroduceerd. Afhankelijk van de snelheid waarmee het volume op het platform van Rabo&Co zich ontwikkelt, zal een steeds grotere groep vermogende klanten toegang krijgen.

Over de schrijver

Redactie

Dit artikel is geschreven door één van de redacteuren van FinnanceInnovation.nl . Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuws en achtergronden over innovaties in de financiële sector. Volg @FinanceInno om op de hoogte te blijven!

Related Articles