Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert
NVL - Stephan van Beek

Nederlandse leasemarkt nog relatief klein

Uit een onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat 40 procent van de MKB-bedrijven in Europa leasing ziet als een essentiële en noodzakelijke bron van kredietverlening. De Nederlandse markt is qua equipment lease 4,3 miljard groot (totaal inclusief autolease 8,8 miljard). Dit is relatief klein ten opzichte van andere landen. 

De totale leasemarkt in Europa bedraagt 274 miljard euro (2014). Hiervan komt 128 miljard voor rekening van (personen)auto’s en 147 miljard uit andere assets. De grootste leaselanden zijn UK (60 miljard), Duitsland (50 miljard) en Frankrijk (40 miljard). Neem onze zuiderburen, België. Daar is equipment lease ongeveer even groot als in Nederland (4,3 miljard, tegenover 2,8 miljard autolease), terwijl de economie veel kleiner is.

Onvoldoende inzicht in voordelen
In Nederland wordt 87 procent van alle leasecontracten gesloten in het MKB, de rest door grote bedrijven en semi-overheidsorganisaties. “België telt relatief gezien meer kleinere en middelgrote bedrijven. Dat zou mede kunnen verklaren waarom Belgische ondernemers meer gebruikmaken van leasing dan hun Nederlandse collega’s.” Ook het feit dat de crisis in Nederland krachtiger is geweest dan in de ons omringende landen kan effect hebben gehad op de omvang van de leasemarkt. Maar Van Beek meent vooral dat de onbekendheid met betrekking tot leasing ervoor zorgt dat de leasepenetratie in Nederland relatief laag is. “Nederlandse ondernemers hebben jarenlang geleund op de banken en hebben nog onvoldoende inzicht in de voordelen van leasing.”

De perceptie leeft dat leasing duurder zou zijn dan bankkrediet. Dit is echter niet het geval. Leasemaatschappijen maken doorgaans gebruik van dezelfde ‘funding’ bronnen als banken, namelijk met name de Europese Centrale Bank (ECB). De fundingprijs van leasing is dan ook niet hoger dan voor andere financieringen. Bovendien is leasing een vorm van asset based finance, wat betekent dat het geleasete object het onderpand is voor het krediet. “Dat is een ‘hard’ onderpand, wat per definitie minder risico betekent, dus in principe een lagere risico-opslag”, legt Van Beek uit. Omdat Nederlandse ondernemers nog relatief weinig kennis hebben van leasing, heeft NVL gratis een leasingapp ter beschikking gesteld. “Hierop vind je in een handige vraag/antwoordformule allerlei informatie over leasing. Via de Leasing App leggen we onder meer in simpele taal uit wat leasing nu precies inhoudt en wat je er aan hebt.”

Lees hier deel I van dit artikel.

Over de schrijver

Janneke Essen

28 jaar, informatie- en communicatiespecialist, Amsterdam

Related Articles