Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Nederlandse consument wil innovatie, maar ziet fintech nog niet staan

Slechts een procent van de Nederlandse consumenten maakt op dit moment gebruik van de diensten van een fintechdienstverlener voor financiële zaken. Dit blijkt uit onderzoek van Kantar TNS en Capgemini, gepubliceerd in het rapport Innovatie in de financiële sector: wat wil de consument? Opvallend is verder dat weinig Nederlanders openstaan voor een overstap naar een andere financiële dienstverlener; 92 procent van de Nederlandse consumenten zegt bij de eigen bank te willen blijven. Tegelijkertijd zijn maar weinig mensen positief over de mate waarin hun bank innovatie inzet in de dienstverlening.

“Er wordt al een aantal jaar gesproken over de ontwrichtende kracht van fintechs in de financiële sector. Daarbij gaat echter weinig aandacht uit naar de vraag wat de consument zelf wil. Het is natuurlijk geen nieuws meer dat de Nederlandse consument steeds mondiger, grilliger en ongeduldiger wordt, maar uit ons onderzoek blijkt dat zij juist erg honkvast zijn wanneer het hun financiële zaken betreft,” aldus Pascal Spelier, adviseur Digital Customer Experience bij Capgemini Consulting.
In navolging van mondiaal onderzoek van Capgemini naar de positie van fintechs in de financiële sector (World fintech Report 2017) heeft Kantar TNS in september 2016 in opdracht van Capgemini onderzoek gedaan naar de bekendheid van fintechs onder Nederlandse consumenten. Ook is in kaart gebracht welke (deel)gebieden een bedreiging vormen of kansen bieden voor financiële dienstverleners. Gevraagd naar de voornaamste reden waarom Nederlanders geen gebruikmaken van fintechdienstverlening, zegt 33 procent niet bekend te zijn met fintechs, 25 procent geen toegevoegde waarde te zien en 18 procent meer vertrouwen te hebben in de bank. Toch kunnen traditionele banken niet op hun lauweren rusten; de Net Promotor Score (NPS) van banken als groep is laag (-15). Dit geldt tevens voor verzekeraars (NPS -18).
Matthijs Delen, adviseur Payments & Banking bij Capgemini:“De onbekendheid van fintechondernemingen lijkt hen parten te spelen bij het veroveren van marktaandeel in Nederland. Toch mogen deze onderzoeksresultaten geen aanleiding zijn voor banken om fintechondernemingen te onderschatten. De geconstateerde negatieve NPS laat immers zien dat de klantbinding bij banken beperkt is en de banken worden door hun klanten maar zeer beperkt gewaardeerd voor innovatie. En dit zijn doorgaans juist de sterke punten van fintechondernemeningen.”  
Overige interessante uitkomsten uit het onderzoek
  • Consumenten waarderen het gemak, de betrouwbaarheid en de online en mobiele dienstverlening van banken het meest, terwijl slechts drie procent positief is over de mate waarin hun bank innovatie inzet in de dienstverlening. Ook verzekeraars worden nauwelijks gewaardeerd om hun inspanningen op het gebied van innovatie (twee procent).
  • Vijftien procent van de Nederlanders is bereid om persoonlijke gegevens of gegevens over betaalbedrag te delen met een bank in ruil voor korting. Nog minder mensen zijn bereid hun gegevens te delen met verzekeraars: vier procent van de consumenten is bereid persoonlijke gegevens met betrekking tot de gezondheid te delen in ruil voor en lagere premie, zeven procent over rijgedrag en acht procent over levensstijl.
  • Ondanks de stijging van online en mobiele financiële dienstverlening hebben de consumenten in het onderzoek bij het afsluiten van leningen (58 procent) en hypotheken (71 procent) nog een duidelijke voorkeur voor face-to-face dienstverlening. Bij advies over verzekeringen hebben consumenten een minder uitgesproken voorkeur: 34 procent laat zich het liefst online informeren, 31 procent bij voorkeur via een adviseur.
  • 82 procent van de Nederlanders zegt een alternatief te willen zoeken voor de huidige bank- of spaarrekening mocht de spaarrente in de toekomst negatief worden. Gevraagd naar mogelijk alternatieven zegt 71 procent van de respondenten op zoek te willen gaan naar een partij die wel rente biedt, 40 procent wil het geld dan van de bank halen, 16 procent wil het beleggen in aandelen of opties en 8 procent overweegt alternatieve investeringen zoals crowdfunding.
 
Rapport
In het rapport Innovatie in de financiële sector: wat wil de consument? wordt nader ingegaan op de onderzoeksresultaten van het consumentenonderzoek van Kantar TNS. Daarnaast wordt in verschillende artikelen van experts ingegaan op ontwikkelingen en trends in de financiële sector.
Kijk voor meer informatie en het volledige rapport op: www.nl.capgemini.com/fintech-rapport-2017.

Over de schrijver

Redactie

Dit artikel is geschreven door één van de redacteuren van FinnanceInnovation.nl . Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuws en achtergronden over innovaties in de financiële sector. Volg @FinanceInno om op de hoogte te blijven!

Related Articles