Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Nederland exporteert veilig bankieren

Buitenlandse financiële instellingen nemen de Nederlandse aanpak van cybercriminaliteit steeds vaker over. Dit meldt het FD vandaag naar aanleiding van een rondgang bij betrokkenen bij de digitale veiligheid. 

Ten opzichte van 2013 is het geleden verlies ten gevolge van fraude het afgelopen jaar gehalveerd.
In 2012 was er een recordhoogte van 82 miljoen euro door digitale misdaad, afgelopen jaar was dat nog slechts zeventien miljoen. 
Het dagblad merkt op dat deze daling opmerkelijk is, want wereldwijd stijgen de gevolgen van digitale misdaad juist. Nederland is daarmee koploper als het aankomt op veilig bankieren.

Samen werkt
Wat het verschil maakt bij de Nederlandse banken, is dat ze samenwerken als het aankomt op het veiligheid. Daardoor heeft de Nederlandse financiële sector een voorsprong gekregen bij de aanpak van cybercrime. Volgens Gijs Boudewijn, adjunct-directeur van de Betaalvereniging Nederland, is de Nederlandse bereidheid om vertrouwelijke informatie over de aard van de misdaad met elkaar te delen uniek in de wereld. “Het heeft geleid tot een zeer steile leercurve en kan op steeds meer belangstelling uit het buitenland rekenen”, zo geeft hij aan.

Zwaardere eisen aan banken
Afgelopen jaar heeft De Nederlandsche Bank zwaardere eisen gesteld aan banken wegens de toename van cybercrime. De eisen gelden op het gebied van analyse en beheersing van informatietechnologie-risico’s. Als gevolg van de digitalisering is de impact bij verstoringen, die veroorzaakt worden door cyberaanvallen of het technisch falen van een informatiesysteem, groter. Vanwege het massale gebruik van de online systemen, worden er in dat geval grote groepen consumenten en bedrijven getroffen.

De Nederlandse banken zijn er, zo stelt het FD, erin geslaagd de schade die cybercriminaliteit kan veroorzaken praktisch tot nul te reduceren.

Over de schrijver

Aaron Mirck

Aaron MIrck is gek op nieuwe technologieën, omdat hij gelooft dat techniek de democratie sterker kan maken.

Related Articles