Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Mortgage Week 2016: “Aanbod moet meer customized worden” [deel 1]

Tijdens de Mortgage Week 2016 event kwamen verschillende financieel experts aan het woord, waaronder ook enkele nieuwe betreders op de markt. Hoe innovatief is de hypotheekmarkt anno 2016?

Lees hier deel 2 van dit artikel.

De historisch lage rentestanden en de demografische oorzaken die daaraan ten grondslag liggen, waren onderwerp van gesprek tijdens het eerste deel van de tweede dag van de Mortgage Week, afgelopen donderdag. Het event werd georganiseerd door IIR.

Lastige tijd voor starters
Richard Koss, Director of the Global Housing Watch, noemt het afnemen van de grootte van de wereldpopulatie als een van de oorzaken van de lage rentes. De wereld vergrijst en de productiviteit daalt, met een langdurig lage rentestand tot gevolg. De directeur maakt zich met name zorgen om jonge gezinnen. “We zien dat het aantal investeerders op de huizenmarkt de afgelopen paar jaar flink is gestegen, tegelijk met de huizenprijzen. Amsterdam spant wat dat laatste betreft de kroon. Het inkomen is globaal gezien daarentegen gedaald. Voor Nederland geldt dit trouwens niet. Deze ontwikkelingen maken het voor met name starters op de woningmarkt en jonge gezinnen lastig de markt te betreden. Kijk alleen al naar Amerika. Daar besteedt zo’n dertig procent van de bevolking de helft van het loon aan de hypotheek. In Nederland is dat aantal negen procent. Flinke bedragen, die niet iedereen kan ophoesten.”

Ook Jennifer Johnson, Head of Legal & Economic Affairs bij de European Mortgage Federation, ziet demografische ontwikkelingen als belangrijke pijler voor de huizenmarkt. “Tussen 2006 en 2015 is het percentage 20- tot 35-jarigen in Nederland met 0,5 gedaald. In Amsterdam is dat cijfer echter met twaalf procent gestegen. Die stad blijft aantrekkelijk voor zowel Nederlanders als mensen uit het buitenland.”

Nieuwe vormen van geldverstrekking
Tijdens het tweede deel van de ochtend krijgt Jasper Koops als eerste de microfoon. Koops is Portfolio Manager/Senior Analyst bij Dynamic Credit. Hij noemt een aantal nieuwe vormen van geldverstrekking die momenteel spelen op de hypotheekmarkt. Daaronder bijvoorbeeld de zogenaamde single investor platforms.“Een groot voordeel van deze vorm is dat er slechts één investeerder bij het betreffende product of label betrokken is – het management is in handen van de external manager. Dat maakt het een simpele vorm van geld verstrekken. Een groot nadeel is echter dat de time to market lang, wat deze optie eigenlijk alleen voor langetermijninvesteringen geschikt maakt. Ook is het opzetten van dit soort fondsen duur.” De analist noemt ook het multi investor platform. “Hier zijn meerdere investeerders bij betrokken. De kosten zijn laag en het fonds is snel opgezet – plug and play – maar er moeten wel compromissen gesloten worden met alle investeerders. Dat maakt het een complexe optie.”

De grootste uitdagingen voor investeerders liggen momenteel volgens Koops in het verkrijgen van de juiste vergunningen. “Daarbij kennen we in Nederland al een aantal grote namen in de wereld van investeerders. Dat maakt het voor nieuwe partijen lastig tot de markt toe te treden.” Over crowdfunding is Koops minder enthousiast. “Als je als individu zo’n 20.000 euro investeert en er gaat een keer iets fout, dan heb je als crowdfunder meteen een groot probleem. Ik vind investeringen op de lange termijn daarom niet geschikt voor individuele geldverstrekkers.”

Lees hier deel 2 van dit artikel.

Over de schrijver

Redactie

Dit artikel is geschreven door één van de redacteuren van FinnanceInnovation.nl . Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuws en achtergronden over innovaties in de financiële sector. Volg @FinanceInno om op de hoogte te blijven!

Related Articles