Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert
Stock market

MiFID II kent eerste ‘slachtoffer’

De nieuwste Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) heeft als doel om de Europese financiële markten verder te harmoniseren en beleggers te beschermen. De nieuwe richtlijnen zijn sinds 3 januari 2018 leidend en kennen in de online broker DeGiro een eerste ‘slachtoffer’, die specifieke certificaten – in ieder geval tijdelijk – schrapt.

MiFID II verplicht brokers en andere (online) beleggingskantoren om hun aanbiedingen en prospectussen, die bij specifieke beleggingsproducten horen, te vertalen naar lokale markten. Dit moet de transparantie binnen de Europese handelsmarkt vergroten. Klanten weten zo beter aan welke programma’s ze gaan deelnemen en wat de specifieke risico’s zijn. Dit moet een volgende economische crisis voorkomen.

Partijen hebben zeven jaar de tijd gehad om alles conform MiFID II op orde te brengen, maar veel financiële instellingen hadden al aangegeven dat nog niet alle producten en diensten op 3 januari jl. volledig compliant zouden zijn met MiFID II. De vernieuwde richtlijnen hebben immers veel impact op het werkproces van partijen die handel drijven. Per land, per product, per klantgroep en zelfs per klant moet de impact duidelijk zijn. Maar per combinatie is die impact dus ook weer verschillend.

Meer onderzoek wordt noodzakelijk om de klant van gedegen (beleggings)advies te voorzien, maar de vraag is in hoeverre de klant bereid is om daarvoor te betalen.Verwacht wordt dat juist op deze onderzoekskosten partijen met elkaar gaan concurreren.

We schreven al eerder over deze complexiteit.

Actief
Op woensdag 3 januari 2018 werd MiFID II dus geactiveerd en direct verschenen er berichten over online broker DeGiro, die een deel van haar handel zou hebben stopgezet vanwege deze verscherpte regelgeving. Bepaalde certificaten en derivaten waren nog niet op de juiste manier naar het Nederlands vertaald en zijn daarom dus tijdelijk niet beschikbaar; zo heeft DeGiro inmiddels bevestigd.

Tegelijkertijd heeft Bloomberg laten weten dat de handel op 3 januari jl. op zich behoorlijk stabiel is verlopen en verder geen grote uitglijders kende.

Wel wordt de verwachting uitgesproken dat voornamelijk de kleinere handelspartijen de gevolgen van MiFID II hard gaan voelen, onder meer gezien de oplopende onderzoekskosten.

Over de schrijver

Redactie

Dit artikel is geschreven door één van de redacteuren van FinnanceInnovation.nl . Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuws en achtergronden over innovaties in de financiële sector. Volg @FinanceInno om op de hoogte te blijven!

Related Articles