Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Machtsstrijd bepaalt de toekomst van de Bitcoin

De Bitcoin is een miljardenhandel geworden en blijft groeien. Momenteel is er echter een machtsstrijd rond de Bitcoin die de definitieve doorbraak van de digitale munt in het gedrang kan brengen. De machtsstrijd toont dat de ontwikkeling van software ook steeds meer politiek is, zo schetst Axel Arnbak, onderzoeker cybersecurity en informatierecht, in een opiniestuk in het FD.

Wat Bitcoin zo populair maakt is het overbodig maken van de centrale bank in combinatie met veiligheid en transparantie. Momenteel woedt er een machtsstrijd tussen de ‘Bitcoin Core Developers’ die de toekomst van de munt zullen bepalen. Hiermee hebben slechts vijf personen de toekomst van de digitale munt in handen, aldus Arnbak. De ontwikkelaars zelf lijken hun macht te ontkennen, aldus het opiniestuk in het FD.

Geniale software
De reden waarom Bitcoin als eerste echt kon doorbreken met een digitale munt is de software die achter de Bitcoin schuilt. Het systeem controleert steeds de betalingen die gebeuren door de beschikbaarheid te controleren bij de betaler alvorens een overschrijving goed te keuren. Elke transactie verzekert ook volledige anonimiteit. Dit alles zonder de tussenkomst van een bank waardoor men erg snel en efficiënt kan betalen. Zowel de software als de transacties worden steeds openbaar gepubliceerd zodat de integriteit steeds gecontroleerd kan worden. De meeste gebruikers kennen het volledige proces achter de bitcoin niet meteen, maar hebben voldoende vertrouwen door de transparantie van de transacties.

Doorgroei in gedrang
Een technische discussie tussen de vijf Core Developers brengt nu echter veel onzekerheid rond de digitale munt, meldt het FD. Onderwerp van discussie is de ‘Blockchain’-technologie. Bitcoin maakt gebruik van de Blockchain om transacties te controleren. Telkens wanneer er geld tussen twee Bitcoinadressen wordt overgemaakt, wordt dit via de Blockchain bijgehouden. Op deze manier wordt het bijna onmogelijk om te frauderen en is het dus erg populair bij zowel particulieren als bedrijven. Het zogenaamde logboek vernieuwt zichzelf om de tien minuten door nieuwe transacties aan het logboek toe te voegen. Door de exponentiële toename van transacties is een uitbreiding van het logboek noodzakelijk geworden, en hier zit nu blijkbaar het probleem. Bitcoin dreigt enkel nog beschikbaar te worden voor dure computers met snel internet. Twee van de vijf ontwikkelaars blijken nu al sinds 2013 in de clinch te zijn over de toekomst van het logboek. De één wil met een nieuwe softwareversie het logboek helemaal uitbreiden, terwijl een andere ontwikkelaar dit ziet als een sturing van hogerop en dit niet vindt passen bij het basisideaal van de Bitcoin. Door deze discussie is er al twee jaar niets meer gebeurd en komt de doorgroei van de Bitcoin in het gedrang.

Transparante besluitvorming
Het grootste struikelblok voor de toekomst van de Bitcoin lijken de ontwikkelaars zelf te zijn, die niet beseffen dat ze een soort politieke macht hebben over de Bitcoin. Stemmen voor een transparante en open besluitvorming stuiten op emotioneel verzet: geen politiek bij Bitcoin! De Bitcoin-ontwikkelaars moeten hun macht erkennen en het vertrouwen terugwinnen van de gebruikers. Dit kan alleen door ze te betrekken bij de besluitvorming. Vertrouwen staat bij elke munt, ook de Bitcoin, centraal om goed te opereren. Bitcoin moet zijn besluitvorming dus even geniaal maken als de software die ze bieden: een combinatie van veiligheid en transparantie.

Over de schrijver

Marc Vervecken

Als student Marketingcommunicatie is Marc een actief schrijver met grote interesse in sport, ondernemen en de financiële sector. Zelf is hij erg actief op sociale media en blogs.

Related Articles