Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Kamp past wet aan voor disruptieve innovaties

Airbnb, Snappcar, Uber en Thuisafgehaald krijgen meer ruimte van Henk Kamp. De minister prijst de bedrijven omdat ze ‘bestaande goederen en diensten beter benutten.’ Samen met andere ministeries en het bedrijfsleven zoekt Kamp naar knelpunten in de wet- regelgeving van deze bedrijven, zodat ze meer ruimte krijgen. 

Kamp stelt dat, indien Nederland als eerste wil profiteren van de voordelen van de vernieuwing die bovenstaande bedrijven bieden, de Nederlandse overheid daar in haar wetgeving  ruimte voor moet maken. “Onze innovatieve ondernemers krijgen daardoor de kans steeds betere producten en diensten te ontwikkelen en dat zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven en banen hier ontstaan in plaats van elders.”

Vol lof over ondernemers
Kamp spreekt vol lof over partijen als Airbnb en andere ondernemers: “Het proces van vernieuwing vraagt om ambitieuze ondernemers, om ondernemers die in staat worden gesteld nieuwe technologieën en verdienmodellen toe te passen. Deze ondernemers vragen vooral om ruimte om innovatief te kunnen ondernemen. Dit zijn zaken waar het kabinet zich voor inzet. Het zijn ondernemers zelf die ervoor zorgen dat het proces van vernieuwing op gang komt.”

Kamp zet publieke belang voorop
Henk Kamp gaat de publieke belangen voor bestaande belangen plaatsen als het aankomt op wetgeving rondom deze innovaties. Denk onder meer aan de komst van Uber, Taxify en Yeller, waardoor de consument niet meer per se de voorste taxi uit de rij hoeft te pakken. Deze nieuwe bedrijven lopen er tegenaan dat de huidige wet- en regelgeving niet op hun diensten ingesteld is. 

Het doet denken aan de stappen die Henk Kamp ondernam tegen de Autoriteit Consument en Markt. Hij stelde dat bedrijven meer ruimte moeten krijgen als ze gezamenlijk duurzame initiatieven ontplooien. Kamp kondigde dan ook aan dat hij de beleidsmaatregel mededinging en duurzaamheid zou gaan aanpassen, waardoor bedrijven meer ruimte krijgen als ze afspraken maken waar het milieu bij gebaat is.

Voor het einde van het jaar volgt een update over dit onderwerp vanuit het kabinet.

Over de schrijver

Redactie

Dit artikel is geschreven door één van de redacteuren van FinnanceInnovation.nl . Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuws en achtergronden over innovaties in de financiële sector. Volg @FinanceInno om op de hoogte te blijven!