Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Invoering IBAN-check verlaagt foutieve overboekingen

Sinds dinsdag is de Rabobank begonnen met het controleren van de tenaamstelling van de rekening bij een overboeking en het waarschuwen van klanten als dit niet klopt. De maatregel moet ervoor zorgen dat het aantal foutieve overboekingen drastisch wordt teruggedrongen.

De verantwoordelijkheid voor een foutieve overboeking ligt bij de persoon die de overboeking initieert, en het kost aanmerkelijke inspanning om het bedrag teruggeboekt te krijgen. Deze procedure moet door de bank in gang worden gezet en kan weken in beslag nemen. Ook is er via deze procedure geen garantie dat het geld daadwerkelijk wordt teruggestort. Vanaf nu krijgt de klant een waarschuwing wanneer de naam en het rekeningnummer niet overeenkomen.

Verouderde gegevens
De meeste fouten bij klanten komen voort uit het gebruiken van oude gegevens uit het adresboek, waardoor er geld naar een rekeningnummer wordt verstuurd dat door een ander in gebruik is genomen. De klant blijft alsnog zelf verantwoordelijk voor de overboeking. Verdere maatregelen die al eerder dit jaar door banken zijn getroffen, zijn het niet opnieuw uitgeven van vervallen rekeningnummers en het helpen van klanten om hun adresboeken op te schonen.

Door de invoering van het IBAN-systeem in 2014 is er al een aanmerkelijke daling van het aantal foutief overgemaakte bedragen bewerkstelligd, aangezien tikfouten onmiddellijk worden herkend door het gebruik van een wiskundige combinatie van cijfers en letters. In 2012 waren er elke maand nog zo’n 4500 gevallen, terwijl dit aantal inmiddels is gedaald naar 1300. Van deze 1300 is er bij 200 overboekingen sprake van een verzoek tot terugstorten in verband met fraude.

Voorbeeld doet volgen
Naar verwachting volgen andere Nederlandse banken deze maatregel op korte termijn. ING en ABN Amro hebben al aangegeven dit jaar het systeem te willen invoeren. De Rabobank heeft het initiatief genomen en gaat het concept via een dochteronderneming verkopen aan de andere banken. Hierbij is ook de privacy van de klanten in acht genomen. Via slimme koppelingen (API’s) kunnen de computers van verschillende banken onderling communiceren, zonder dat er een medewerker aan te pas komt. Dit minimaliseert het risico op inbreuk op de privacy.

Over de schrijver

Redactie

Dit artikel is geschreven door één van de redacteuren van FinnanceInnovation.nl . Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuws en achtergronden over innovaties in de financiële sector. Volg @FinanceInno om op de hoogte te blijven!