Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Investeringen in FinTech-bedrijven groeien snelst in Europa

In Europa zijn de FinTech-investeringen het hardst gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van Accenture. De wereldwijde investeringen in FinTech-bedrijven zijn in 2014 verdriedubbeld ten opzichte van 2013, tot 11,6 miljard euro. Hiervan is 277 miljoen euro geïnvesteerd in Nederland. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat banken nog niet goed genoeg zijn uitgerust om met deze innovatie om te gaan.

Ondanks dat de VS nog steeds verantwoordelijk is voor het grootste deel van de wereldwijde investeringen op FinTech-gebied, realiseerde Europa in 2014 de snelste groei. Terwijl in Nederland de investeringen opliepen tot 277 miljoen euro, was dit in Scandinavië 313 miljoen en in Duitsland 74 miljoen euro. Samen vormen deze landen de top-3. In totaal namen de Europese investeringen met 215 procent toe (1,34 miljard euro) ten opzichte van 2014. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland namen 42 procent van het Europese totaal voor hun rekening.

Bedreiging en kans
“De grote investeringen in FinTech laten zien dat de digitale revolutie vergevorderd is binnen de financiële dienstverlening”, aldus Julian Skan van Accenture, Directeur Toezicht op het FinTech Innovation Lab in Londen. “Dat is zowel een bedreiging als een kans. FinTech stelt nieuwe concurrentie en startups in staat om toe te treden tot de bankenwereld, maar daartegenover staat dat het ook banken helpt om betere producten en diensten voor hun klanten te ontwikkelen. Daarnaast leidt het ook tot meer samenwerking tussen de traditionele banken, innovatieve startups en technologiebedrijven, wat kan leiden tot geheel nieuwe businessmodellen en inkomstenstromen.”

Klaar voor de toekomst
Het rapport The Future of Fintech en Banking – vrijgegeven op de derde jaarlijkse “Investor Day” van het FinTech Innovation Lab Londen – suggereert naast de toename van investeringen dat veel gevestigde banken niet goed zijn uitgerust om om te kunnen gaan met de digitale revolutie. Volgens een onderzoek onder 25 senior bankmanagers die betrokken zijn bij technologische innovatie, heeft 72 procent van de respondenten het gevoel dat hun bank een gefragmenteerd of opportunistische aanpak heeft als het gaat om digitale innovatie. Daarnaast denkt 40 procent dat het implementeren van nieuwe technologie binnen hun organisatie te traag gaat.

De overgrote meerderheid is ook van mening dat ze niet over de vaardigheden en de cultuur beschikken die nodig is om te slagen in het digitale tijdperk. Vier op de vijf zegt dat hun bank op dit gebied slechts “enigszins” of “minimaal” is uitgerust voor het digitale tijdperk. Hoewel 80 procent vindt dat het werken met startups een waardevolle manier is om nieuwe ideeën op te doen, beweert 56 procent dat hun organisatiecultuur moet veranderen om daadwerkelijk effectief met startups te werken. Daarnaast geeft meer dan de helft van de ondervraagde managers aan dat hun bank niet genoeg investeert in innovatieve technologie.

Vertrouwen in de toekomst
Ondanks de kritiek op de eigen banken, laat het rapport zien dat de bankmanagers wel vertrouwen hebben in de toekomst. Drie van de vijf managers zijn van mening dat banken en nieuwe concurrentie naast elkaar kunnen bestaan door een gedifferentieerd aanbod, of dat banken de nieuwe spelers zullen opnemen in het bedrijfsmodel. Bijna driekwart verwacht dat de FinTech-investeringen de komende twee jaar zullen toenemen. Alle respondenten geven bovendien aan ervoor open te staan om samen te werken met hun collega’s en met organisaties buiten de industrie om innovatieve technologieën te ontwikkelen. Daarnaast is 60 procent bereid om oude businessmodellen op te geven en nieuwe te ontwikkelen.

Over de schrijver

Redactie

Dit artikel is geschreven door één van de redacteuren van FinnanceInnovation.nl . Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuws en achtergronden over innovaties in de financiële sector. Volg @FinanceInno om op de hoogte te blijven!