Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert
Verzekeringen

Innovaties binnen wereld van verzekeringen broodnodig

Verzekeringen blijken voor veel mensen nog steeds een low interest product. Welke risico’s ermee worden afgedekt blijft voor velen een raadsel. Mensen verplichten om een verzekering af te sluiten zorgt er dus niet voor dat ze zich ook beter informeren, zo toont onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Omniplan aan. Technologische innovaties zijn broodnodig om deze informatie-kloof te dichten.

Op het moment dat alles goed gaat, is er geen haan die kraait naar de dekking van eender welke verzekering. Pas op het moment dat er iets misgaat, komen veel mensen er pas achter tegen welke risico’s ze nu daadwerkelijk zijn verzekerd (en tegen welke dus niet). Maar liefst 44 procent van de Nederlanders is niet op de hoogte van de risico’s die hun verzekeringen afdekken, zo blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van fintech-bedrijf Omniplan, onder meer dan duizend respondenten.

“Dit is zorgelijk”, erkent Ingeborg Bes, business consultant bij Omniplan. “Zeker aangezien, door overheidsbezuinigingen, de sociale verzekeringen de afgelopen jaren behoorlijk zijn versoberd.” Mensen zijn steeds meer op hun eigen financiële voorzieningen aangewezen, maar weten dus niet welke risico’s wel en welke risico’s niet zijn gedekt. En als ze wél een verzekeringsproduct hebben lopen, weet maar liefst 66 procent niet welk bedrag er zal worden uitgekeerd, mocht er onverwachts iets gebeuren. Denk hierbij aan langdurige ziekte of plotseling overlijden.

Neem de steeds groter wordende groep zzp’ers: zij zijn niet automatisch verzekerd tegen een inkomensdaling, als gevolg van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. “Deze zelfstandigen kunnen zich gelukkig wel verzekeren,  alleen moet dit dan wel onderdeel uitmaken van de totale financiële planning. Pas dan kunnen consumenten en ondernemers hun verzekeringen écht op waarde schatten en in perspectief plaatsen.”

Innovaties verzekeringen

Een duidelijk overzicht, van de huidige financiële situatie, inclusief gedekte risico’s en potentieel uit te keren bedragen, is dus noodzakelijk om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen. Vanuit de markt is er veel vraag naar innovaties in deze richting. “Consumenten en ondernemers snel en duidelijk een overzicht verschaffen, zodat zij inkomensrisico’s bij onverwachte omstandigheden zoveel mogelijk kunnen beperken, daarvan horen we vanuit de markt dat er inderdaad veel vraag naar is”, aldus Bes.

Een gespecificeerde financiële planning, met totale overzichten van wat er binnenkomt en uitgaat, blijkt om nog meer redenen een must voor de markt. Bij klanten ontbreekt namelijk niet alleen het inzicht in de risico’s waarvoor ze zijn gedekt en wat voor bedragen er dan uitgekeerd worden: óók de maandelijkse verzekeringspremies hebben veel consumenten niet helder. Ruim een derde van de respondenten weet niet wat zij maandelijks aan verschillende verzekeringspremies betalen. Een inzichtelijk personal finance-platform zou ook hier direct antwoord op kunnen geven.

Over de schrijver

Redactie

Dit artikel is geschreven door één van de redacteuren van FinnanceInnovation.nl . Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuws en achtergronden over innovaties in de financiële sector. Volg @FinanceInno om op de hoogte te blijven!

Related Articles