Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Indexatie voor pensioenfondsen

De drie grootste Nederlandse pensioenfondsen gaan volgend jaar de pensioenen indexeren. Het gaat hierbij om de pensioenfondsen ABP, PME en PMT. De fondsen kunnen de benodigde dekkingsgraad niet halen door de lage rekenrente.

De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre pensioenfondsen aan hun toekomstige betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Hoe hoger de dekkingsgraad, des te gezonder het fonds. Pensioenfondsen worden als gezond beschouwd als zij een dekkingsgraad van 105 procent hebben. De verwachting is dat de dekkingsgraad komend kwartaal niet voldoende stijgt om indexatie weer mogelijk te maken.

Lage dekkingsgraad
De lage dekkingsgraad is voornamelijk te wijten aan de lagere rekenrente. Door een verlaging van de rente door de Europese Centrale Bank (ECB) is de rekenrente ook gedaald, de huidige rekenrente is 2,1 procent, eind 2013 was dit nog 2,7 procent Bij een lagere rekenrente moeten pensioenfondsen ervan uit gaan dat hun vermogen in de toekomst minder hard zal stijgen. Andere fondsen hebben formeel nog geen besluit genomen over indexatie in 2015, maar de kans is klein dat de pensioenen daar wel omhoog kunnen. Wel verwachten pensioenfondsen dat de rente de komende tijd zal blijven dalen. Gijs van Dijk, pensioenbestuurder bij vakbond FNV, roept de Tweede Kamer op om stabiele rekenrente op te nemen in de nieuwe pensioenregels waarover gestemd gaat worden. Van Dijk: “Ondanks dat de pensioenfondsen een hoog rendement behalen, dreigen de pensioenen van mensen wederom onnodig onder druk komen te staan, terwijl werkenden een hoge premie dreigen te betalen voor een tegenvallende opbouw.”

Over de schrijver

Redactie

Dit artikel is geschreven door één van de redacteuren van FinnanceInnovation.nl . Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuws en achtergronden over innovaties in de financiële sector. Volg @FinanceInno om op de hoogte te blijven!

Related Articles