Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Het succes van…Elwin Groenevelt (Qredits)

Microkredietverstrekker Qredits had gisteren een mooi bedrag op de teller staan, toen het de 100 miljoen euro passeerde. Reden voor een klein feestje.

Gefeliciteerd met deze mijlpaal. Hoe voelt dat nou om 100 miljoen gefinancierd te hebben?
“Het gaat om relatief kleine kredieten van gemiddeld 20.000 euro. Om die reden werden we lange tijd weggezet als een club waarvan de impact niet zo groot is. Maar we hebben toch maar mooi 6000 ondernemers geholpen een bedrijf te starten dan wel te boosten. Dat zijn 6000 gezinnen die daardoor een nieuwe toekomst ingaan. Dan heb je toch iets moois bereikt.”

Wat is het geheim van jullie succes?
“Onze focus ligt op startende ondernemers. Die hebben veel ondersteuning nodig. Wij bieden op allerlei gebieden begeleiding. We hebben tools ontwikkeld om hen een zo succesvol mogelijke start te laten maken. Met diverse e-learning modules ondersteunen we hen onder andere op gebied van sales en debiteurenbeheer. En ze krijgen een coach die altijd klaar staat. We doen dus wel wat meer dan een zak geld geven. Dankzij de begeleiding die we bieden is 86 procent van de bedrijven die we gefinancierd hebben, nog steeds actief.”

“We doen wel wat meer dan een zak geld geven”

Maar ook vanwege de screening aan de poort, neem ik aan?
“Ja, dat uiteraard ook. We screenen heel zorgvuldig. Van het totaal aan aanvragen, gaat een op de vijf door. Je ziet dat lang niet iedereen er kaas van gegeten heeft. Sommigen geven kort aan dat ze financiering zoeken en voegen dan een fototootje van zichzelf toe. Gelukkig worden de aanvragen steeds beter. Van de verzoeken die we in behandeling nemen, gaat tegenwoordig een kwart tot een derde door.”

Wat zijn veelvoorkomende redenen voor afwijzing?
“Hiaten in het plan staat wel op nummer 1. Soms ontbreekt een echt plan zelfs. Maar we zien ook regelmatig dat het plan niet goed doordacht is. Dat er foute aannames in staan of dat de ondernemer te optimistisch is geweest. Dan kan de financiering bij ons geen doorgang vinden. En als hij voor aanvang al enorm veel schulden heeft, gaat het ook niet door.”

En wat is jullie plan voor de komende jaren? Wanneer is er weer reden voor een feestje?
“Momenteel boeken we ongeveer 45 miljoen euro aan kredieten per jaar uit. De nieuwe doelstelling is 75 miljoen. Onder meer door de microkredieten aan het mkb op te schalen. We zijn ook bezig met de uitrol van een nieuwe dienst. Als alles volgens plan loopt, komen we binnen nu en een half jaar met een zakelijk doorlopend krediet. Zo willen we ondernemers helpen bij hun tijdelijke kredietbehoefte. We moeten nog wat technische zaken oplossen, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de ondernemer bijvoorbeeld gedurende de week flexibel geld kan opnemen en storten. Tegelijkertijd willen we dat het bestaansrecht van de ondernemers die we ondersteunen, minimaal gelijk blijft. Maar idealiter komt het percentage dat na drie jaar nog overeind staat, boven de 90 procent uit.”

Over de schrijver

Suzanne Wijers
Suzanne Wijers

Suzanne Wijers is journalist en uitgever van FinanceInnovation.

Related Articles