Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Groei werkgelegenheid in fintech valt tegen

Metabanenzoekmachine Joblift onderzocht in hoeverre Nederlandse fintechbedrijven de grote verwachtingen tot nu toe waarmaken. Uit het onderzoek blijkt dat het vacatureaanbod in de Nederlandse fintechsector het afgelopen jaar met gemiddeld 6,5 procent per maand is gegroeid. Dit groeipercentage ligt gelijk met dat van Duitsland, maar lager dan Frankrijk (acht procent).

De vele ontslagen en bezuinigingen in de bankensector staan in schril contrast met de hoge verwachtingen van de Nederlandse fintechsector, die onder meer voortkomen uit de brexit.

Met 1824 vacatures schreef de Nederlandse fintechsector minder vacatures uit dan Duitsland (2799) maar een hoger aantal dan Frankrijk (1229). Onbetwiste koploper blijft het Verenigd Koninkrijk (VK), waar met 3261 de meeste arbeidsplaatsen werden aangeboden. De groei in het VK lag met 4,5 procent lager, maar van een negatief Brexit-effect is vooralsnog geen sprake.

Nederlandse groei gelijk aan Duitsland, omvang fintechsector groter dan Frankrijk
Het afgelopen jaar boden fintechbedrijven een totaal van 1824 arbeidsplaatsen aan. De grootste aanbieders zijn de BinckBank (222 vacatures), Backbase (177 vacatures), Adyen (111 vacatures) en Topicus (106 vacatures). Het vacatureaanbod in fintech groeide het afgelopen jaar met gemiddeld 6,5 procent per maand. Hiermee doet Nederland het in vergelijking met Europese concurrenten niet slecht. De gemiddelde maandelijkse groei van fintech vacatures ligt gelijk aan die van Duitsland. De Franse fintechsector heeft met acht procent het hoogste groeitempo maar heeft met 1229 vacatures een kleinere omvang. De Duitse fintechsector is met 2799 vacatures duidelijk groter dan de concurrentie op het vaste land.

Gevolgen brexit blijven uit, Londen blijft fintech-hoofdstad Europa
De koploper blijft echter het VK, waar het afgelopen jaar 3261 arbeidsplaatsen in de fintechsector werden aangeboden. Met een gemiddelde groei van 4,5 procent komt met name Duitsland wel dichterbij. Opvallend is het volledig uitblijven van een brexit-effect. Waar er in de afgelopen maanden druk gespeculeerd werd over de negatieve gevolgen van het brexit-referendum voor het Britse bedrijfsleven is hier in de fintechsector vooralsnog niets van te zien:

  • De gemiddelde groei in het VK in de maanden na het referendum is niet afgenomen ten opzichte van de periode voor het referendum
  • De groei in concurrerende landen in de maanden na het referendum niet toegenomen
  • Met 94 procent vast contracten scoort het VK eveneens bovengemiddeld. In Nederland is dat, ter vergelijking, 77 procent
Tagged with:

Over de schrijver

Aaron Mirck

Aaron MIrck is gek op nieuwe technologieën, omdat hij gelooft dat techniek de democratie sterker kan maken.

Related Articles