Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Geldvoorelkaar.nl overgenomen door Zweedse Trustbuddy

Het Nederlandse ‘peer-to-peer’ leenbedrijf Geldvoorelkaar.nl is overgenomen door de Zweedse  Trustbuddy. Naast Geldvoorelkaar.nl heeft Trustbuddy ook het Italiaanse leenplatform Prestiamoci overgenomen. Door de overname wil Trustbuddy een overkoepelend Europees leennetwerk opzetten.

Trustbuddy, een beursgenoteerd bedrijf aan de NASDAQ OMX First North, verstrekt leningen door middel van crowdfunding. Trustbuddy neemt Geldvoorelkaar over voor drie miljoen euro in contanten, plus nog eens vier miljoen door de uitgifte van nieuwe aandelen en 3,6 miljoen in de vorm van een lening. Door de overname verwacht Geldvoorelkaar meer leningen te kunnen verschaffen en een grotere rol te kunnen spelen bij het oplossen van knelpunten binnen de kredietvoorziening. Edwin Adams, een van de oprichters van Geldvoorelkaar: “Wij merken dat het voor het MKB lastig is om krediet te krijgen onder de 500.000 euro. Met Geldvoorelkaar willen wij voorzien in een alternatieve  kredietvoorziening. Investeerders kunnen bij ons zelf kiezen waarin zij hun geld willen investeren en welk rendement zij er terug voor willen krijgen. Onze website is te vergelijken met een soort marktplaats waar vraag en aanbod bij elkaar komen.”

Vergroten van aanbod
Met de overname wil Trustbuddy het aanbod aan zakelijke leningen aan kleine tot middelgrote bedrijven en consumentenkredieten vergroten in Europese landen. Door de overnames van Geldvoorelkaar en Prestiamoci heeft Trustbuddy haar portfolio verdubbeld. Eerder bood Trustbuddy alleen leningen voor de korte termijn aan, nu kan Trustbuddy ook langlopende consumentenleningen en bedrijfsleningen aanbieden. De overnames moeten zorgen voor een verdere versterking en stabilisering van het Trustbuddy conglomeraat.

Behoud eigen identiteit
Geldvoorelkaar en Prestiamoci behouden ieder hun eigen identiteit. In de loop van 2015 zullen alle producten van Trustbuddy uiteindelijk opereren onder één platform om de efficiëntie te verhogen en de kosten te verlagen. Met de overname verwacht Trustbuddy te profiteren van de lokale marktkennis van beide bedrijven, waardoor zij uit kan groeien tot een sterke marktspeler. Volgens Trustbuddy gaan de bedrijfsmodellen van Geldvoorelkaar en Prestiamoci ervoor zorgen dat zij een breder productportfolio aan kunnen bieden op de huidige markten waarbij zij gebruik maken van de bestaande infrastructuur en synergie van de bestaande kantoren.

Toekomst crowdfunding
Adams ziet crowdfunding als een groeiende markt: “We zien een behoefte aan krediet die vooral bij het MKB speelt, doordat banken zich steeds meer terugtrekken uit de kredietvoorziening. Hierdoor verwachten we een toename van het aantal kredietaanvragen. Tegelijkertijd leren steeds meer investeerders en kredietaanvragers crowdfunding kennen, waardoor de aanvragen ook toenemen. In de toekomst zie ik een verschuiving in de rol die banken spelen. Op dit moment financieren Europese banken zo’n tachtig procent van de kredietaanvragen, in de Verenigde Staten is dit ongeveer twintig tot vijfentwintig procent. In Europa is de verwachting is dat dit over tien jaar ongeveer 50/50 is. Banken zullen dan ongeveer vijftig procent van de kredietaanvragen financieren, en alternatieven de andere helft.”

Bron foto: howtofundraise.com.au

Over de schrijver

Redactie

Dit artikel is geschreven door één van de redacteuren van FinnanceInnovation.nl . Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuws en achtergronden over innovaties in de financiële sector. Volg @FinanceInno om op de hoogte te blijven!

Related Articles