Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Gedupeerden DSB krijgen compensatie

Zonder een goede regeling kan de afhandeling rond het faillissement langer duren en kunnen de schadeclaims ook weer hoger oplopen. Doordat de regeling door het gerechtshof in Amsterdam algemeen bindend verklaard is, betekent dit dat gedupeerden in aanmerking komen voor een vergoeding.

Klanten die het oneens zijn met de regeling, kunnen dit binnen zes maanden aangeven. Als zij dit aangeven is het eventueel mogelijk om een betere compensatie af te dwingen. Wanneer deze periode is verstreken is dit niet meer mogelijk. De regeling geldt voor mensen die een koopsompolis, een beleggingsverzekering of een lening hadden afgesloten bij DSB. De vergoedingen kennen geen maximum en de hoogte verschilt per klant of per product. Bij het vaststellen van de compensatie wordt deze eerst verrekend met bedragen die de klanten nog hebben openstaan bij de bank. In andere gevallen wordt de klant een van de schuldeisers van de bank. De betaling van de claims hangt van de afwikkeling van het faillissement af. Klanten die door de voormalige bank DSB zijn gedupeerd, vallen automatisch in een schaderegeling. Het gerechtshof in Amsterdam heeft het akkoord over de schaderegeling algemeen bindend verklaard.

Curatoren van DSB en een aantal belangenorganisaties en verzekeraars deden het verzoek om de compensatieregeling algemeen bindend te verklaren. De curatoren willen de schaderegeling zo snel mogelijk rond hebben, zodat zij het faillissement van DSB verder kunnen afhandelen. Het akkoord is een doorbraak voor de curatoren die het faillissement van DSB moeten afhandelen. De grootste kostenpost op de balans, de hypotheekportefeuille was onmogelijk zolang potentiële kopers geen duidelijkheid hadden over de omvang van de schadeclaims.

Aanpassing
In overleg met de claimstichting hebben de curatoren een model opgesteld op basis waarvan de voorwaarden voor kredietverlening of voor verzekeringspolissen worden versoepeld. De curatoren dachten aanvankelijk al eerder een algemeen bindendverklaring bij het hof te krijgen, maar deze wezen de rechters af. Na een aanpassing van 2o miljoen euro, keurt het hof de regeling alsnog goed. Eerder hadden de curatoren al meer dan 200 miljoen euro uitgetrokken voor de gedupeerde klanten.

Geschiedenis
Eerder vond het Gerechtshof in Amsterdam de schaderegeling die voor consumenten is getroffen op verschillende onderdelen onvoldoende. Zo had het hof aanmerkingen op de regeling. De regeling zou volgens het hof tekortschieten voor klanten met een koopsompolis en voor klanten aan wie meer krediet was verstrekt dan volgens de toen geldende norm mocht. Na de aanpassingen was er volgens het hof sprake van een redelijke compensatieregeling. Voor het hof weegt het zwaar dat uit rapporten blijkt dat DSB het belang van de klant stelselmatig ondergeschikt heeft gemaakt aan zijn eigen commerciële belangen. Ook achtte het hof het niet eerlijk dat klanten die niet voor één september hebben geklaagd een lagere vergoeding krijgen dan klanten die dit wel deden. Volgens de rechters is het belangrijkste dat zo veel mogelijk klanten van de voormalige bank de aangeboden vergoeding aanvaardbaar vinden. Ook al krijgen zij niet de volledige schade vergoed.

Kritiek
Volgens claimorganisatie Woekerpolisproces doet de regeling echter nog steeds geen recht aan de geleden schade. Zij zijn het dan ook niet eens met de bindendverklaring van het gerechtshof in Amsterdam. De organisatie verwacht dat veel van de circa 250.000 gedupeerden op termijn in de schuldsanering zullen belanden. In samenspraak met belangenorganisaties en verzekeraars stelden de curatoren de compensatieregeling op in 2011.

Eerder onderzoek naar Scheringa
Eerder bleek uit onderzoek van de curatoren dat de oprichter van DSB, Dirk Scheringa, de ondergang van DSB Bank grotendeels zelf heeft veroorzaakt. Volgens de curatoren ging DSB onder door gebrek aan kennis en inzicht bij het bestuur. Ook onvoldoende toezicht van zowel De Nederlandsche Bank (DNB) als de eigen raad van commissarissen speelde hierbij een rol. Verder stelden de curatoren vast dat Scheringa in feite alleen de dienst uitmaakte bij DSB Bank en bij DSB Beheer. Volgens hen drukte Scheringa voornamelijk z’n eigen zin door. Luisteren naar waarschuwingen over de penibele financiële situatie van DSB van medebestuurders die financieel beter onderlegd waren dan Scheringa deed hij evenmin. Scheringa hield zich voornamelijk bezig met zijn eigen hobby’s waar hij geld in stak. Bij DSB werd de zorgplicht en naleving van bankenregels ondergesteld aan de commercie stellen de curatoren. Hierdoor werd het vertrouwen in DSB ondermijnd en leidde dit in het najaar van 2009 tot negatieve publiciteit en een run op de bank.

Het is de tweede keer dat via de Wet Collectieve Afhandeling Massaschade een grote claim tegen financiele instellingen wordt afgehandeld. Eerder gebeurde dit rond de aandelenlease. Of de gedupeerden van DSB daadwerkelijk hun schade vergoed krijgen, is nog niet zeker.

Over de schrijver

Redactie

Dit artikel is geschreven door één van de redacteuren van FinnanceInnovation.nl . Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuws en achtergronden over innovaties in de financiële sector. Volg @FinanceInno om op de hoogte te blijven!

Related Articles

1 Reactie

  1. A.C.Heij 2 februari 2017 at 16:39

    Mijn vraag is er nog rente terug te vorderen van de DSB bank?