Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Met Franx zijn valutarisico’s voor het MKB gedekt

Internationaal opererende MKB-ondernemers kennen de risico’s van het werken met verschillende valuta. Met digitaal platform Franx, een dochteronderneming van ABN AMRO, moeten deze risico’s tot het verleden gaan behoren. Vanaf één rekening kunnen in 26 valuta’s betalingen worden gedaan en zijn de risico’s tegelijkertijd afgedekt.

Dat wisselkoersen schommelen is voor reizigers niets meer dan een gegeven, maar voor ondernemers die internationaal opereren levert dit een behoorlijk risico op. Winstmarges kunnen behoorlijk onder druk komen te staan wanneer in de periode tussen facturering en daadwerkelijk overboeken de koers wijzigt. Iemand loopt bijvoorbeeld het risico om plots veel minder euro’s te ontvangen voor hetzelfde aantal dollars.

De ondernemer kan deze valutarisico’s afdekken, door bijvoorbeeld een valutatermijn vast te leggen (waarmee de koers contractueel wordt vastgelegd), of door een valutaoptie te nemen (waarmee een ondernemer het recht heeft om tegen een bepaalde koers valuta’s te kopen).

Digitaal platform
Franx is opgericht om de Nederlandse MKB-ondernemers te helpen het overzicht te behouden en het valutarisico direct af te dekken. Het overzicht blijft bewaard door alle internationale transacties vanaf één multi-valuta rekening te regelen, waar in 26 verschillende valuta’s gehandeld kan worden. En de valutarisico’s worden door middel van verschillende tools afgedekt. Via Franx heeft de MKB’er 24 uur per dag toegang tot de actuele valutakoersen en ontvangt diegene koersalerts, zodat de ondernemer kan handelen wanneer dit hem of haar het beste uitkomt.

Door Franx te gebruiken, blijven de ondernemers zelf aan de knoppen zitten. “Uit marktonderzoek blijkt namelijk dat een aanzienlijk deel van de ondernemers zélf de regie wil hebben, met daarbij zo min mogelijk administratieve rompslomp”, aldus Hatim Chebti, algemeen directeur van Franx.

Het midden- en kleinbedrijf bepaalt graag zelf wanneer transacties plaatsvinden en wil wanneer het hen uitkomt of wanneer het voor hen noodzakelijk is op de hoogte worden gebracht van de relevante wisselkoersen. Via het digitaal platform Franx hebben ze hier in ieder geval de mogelijkheid toe. Franx’ verdienmodel zit hem in een vast bedrag per transactie en een procentuele koersopslag voor valutaconversies.

Over de schrijver

Redactie

Dit artikel is geschreven door één van de redacteuren van FinnanceInnovation.nl . Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuws en achtergronden over innovaties in de financiële sector. Volg @FinanceInno om op de hoogte te blijven!

Related Articles