Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Don Ginsel: nú moeten we snelheid maken (deel 2)

 De perceptie over fintech heeft, voor zover mensen er al mee bekend zijn, de neiging zich te beperken tot verbeteringen van de financiële sector. Daarmee wordt deze opkomende groep bedrijven flink tekort gedaan. Behalve de financiële industrie dienen ook logistiek, gezondheidszorg, overheid en uiteindelijk alle sectoren interesse te hebben in wat deze technologisch gedreven bedrijven te bieden heeft. 

Don Ginsel, CEO van Holland FinTech, vertelt in dit tweedelige (link naar vorige) artikel over de fintech-wereld en legt de ontwikkelingen uit.

Wanneer particulieren en ondernemers hun beleving die ze kennen van het gebruik van smartphones ook gaan eisen van financiële dienstverleners, kan dit nog de nodige moeilijkheden met zich meebrengen. Dat omdat vooralsnog financiële instellingen zich in een veel strakker data- en privacy-regime bevinden dan andere tech-partijen als Google en Facebook. De wetgeving daar zal naar verwachting steeds meer naar elkaar toe moeten groeien, omdat het onderscheid steeds kleiner wordt tussen deze spelers en financiële instellingen. Financiële instellingen worden socialer en (social) media tech-partijen gaan steeds meer financiële diensten leveren en beheren steeds meer waardevolle informatie. Uiteindelijk kiest een gebruiker toch vaak eerder voor gemak dan voor het afdekken van risico. Daarom blijft regulering van al deze partijen noodzakelijk.

Belangrijkste knelpunt
En daar zien we meteen het belangrijkste knelpunt voor technologische vooruitgang en betere financiële oplossingen. In onze wetgeving en regulering liggen veel afspraken vast die stammen uit het jaar kruik. Vele regels dwingen processen af die vele malen minder efficiënt zijn dan mogelijk. Hier is de rol van regulerende instanties en de overheid evident. Er moet een actief beleid komen om te anayseren welke spelregels welk doel hebben en nagaan of met de huidige stand van de technologie de gekozen oplossingsrichting nog wel stand houdt en niet betere oplossingen in de weg staat. Een wellicht bekend voorbeeld hiervan is hoe taxibedrijf Uber de recentelijk geïmplementeerde taxiwet – bedoeld om de gebrukikers beter te beschermen – grotendeels overbodig maakte, maar wel tegen vele beperkingen in die wet aan liep.
Zo krijgen we door het aansluiten van technologie en regelgeving een hele mooie kans om een groot deel van onze economische infrastructuur opnieuw op te tekenen. Hier ligt de potentie om internationaal een voorsprong te nemen in het faciliteren van alle sectoren met deze technologie en bijpassende regelgeving. Tegenwordig wordt het steeds lastiger een gunstig fiscaal regime te onderhouden, waardoor Nederland in elk geval op zoek moet naar andere Unique Selling Points, om internationaal mee te tellen voor vestiging van bedrijven. Denk aan het aanleggen van een vooruitstrevende, nee, vooruitlopende economische infrastructuur.

Enkele voorbeelden uit de zorg, logistiek en overheid. Momenteel bestaan de zorgkosten – met meer dan EUR 70 miljard de 2e kostenpost op de landbegroting – voor zeker 30 procent uit administratie. Dat heeft twee oorzaken: een onmogelijk economisch stelsel voor de zorg en een falend IT-investeringsbeleid bij zorginstellingen en overheid. Als we alleen al de administratiekosten tot 20 procent kunnen reduceren, lever dat enorme winst op voor onze maatschappij. De technologie hebben we, nu alleen de goede wil nog om die in te bedden in de sector en bestaande afspraken te herzien om het mogelijk te maken.
In veel verschillende sectoren liggen er vergelijkbare – zij het kleinere – kansen om de digitale infrastructuur rondom administratie en financiën efficiënter te maken. Denk alleen al aan startende ondernemers, die volgens mij met een foto van hun paspoort en een klik op een knop van een ondernemers-app moeten kunnen starten met hun bedrijf, geheel in compliance met alle wetgeving en benodigde registraties. Dat kunnen we toch gewoon voor ze regelen?

Snelheid maken
Op het moment dat we op die manier onze economische infrastructuur vernieuwen, onstaan er grote concurrentievoordelen (denk ook aan handel en logistiek) ten opzichte van het buitenland en fantastische ondernemerskansen. De overheid wordt tegelijkertijd geholpen in haar taak, doordat informatie veel beter voor handen is en bijvoorbeeld subsidies zoals WBSO direct kunnen worden uitgekeerd aan bedrijven van wie informatie digitaal bekend is bij de RVO, of aan armlastigen die huursubsidie behoren te krijgen.
We zitten in een opgaande beweging, van een enorme digtaliseringsgolf, die als eerste de financiële industrie aandoet. Als we niets doen, is de golf voorbij en zijn we ver afgedreven op het tij. Nu kunnen we snelheid maken en het volle potentieel van deze golf benutten. Hierbij wil ik graag een oproep doen aan alle mensen die stuiten op beperkingen om nieuwe technologie toe te passen, als gevolg van een bariere door cultuur, regels of systemen, om contact op te nemen. Wij werken graag samen met iedereen die begrijpt dat het geen optie is deze kans voorbij te laten gaan.

Over de auteur
Don Ginsel is oprichter en CEO van Holland FinTech, een open leden-platform voor financiele innovatie, en brengt kennis van wereldwijde fintech ontwikkelingen en een groot internationaal netwerk bijeen. Holland FinTech heeft meer dan 80 veelal Europese leden. Deze leden hebben allemaal een belang bij technologisch gedreven financiele dienstverlening, en bestaan uit fintech-startups, IT-partijen, banken, verzekeraars, adviseurs en overheidspartijen. 

Over de schrijver

Redactie

Dit artikel is geschreven door één van de redacteuren van FinnanceInnovation.nl . Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuws en achtergronden over innovaties in de financiële sector. Volg @FinanceInno om op de hoogte te blijven!

Related Articles