Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

[Expertartikel] Presenteren van rendement kan een valkuil worden

Peter van der Slikke beloofde in zijn laatste column in te gaan op vermogensbeheerders met een hoog ‘goeroe gehalte’. Een van die vermogensbeheerders is Alex Vermogensbeheer. Aangezien hij over de prestaties van Alex de meeste vragen krijg, gaat hij op deze organisatie wat dieper in.

Omdat ik mij om uiteenlopende redenen geroepen voel doorlopend informatie te verzamelen en de ontwikkelingen in ons vak op de voet wil volgen, maak ik dagelijks schermafdrukken. Reden om dit direct te doen is dat je die later meestal niet meer kunt maken. Alex toont sinds jaar en dag maandelijks hun vijfjaars rendementen. Hier ben ik sowieso geen voorstander van, omdat het de gemiddelde Nederlandse belegger ten onrechte imponeert en omdat deze rendementen feitelijk niets zeggen over de prestaties van de betreffende vermogensbeheerder. Ik ben er een voorstander van dat vermogensbeheerders eerlijke, gemakkelijke en met andere vermogensbeheerders vergelijkbare informatie verschaffen. Informatie dus waar de ‘gewone’ belegger echt iets aan heeft en waar hij of zij een beslissing op moet kunnen baseren.

De vijfjaars rendementen van het profiel BEHOEDZAAM bedroegen dit jaar in maart +76% (dus van maart 2009 tot en met maart 2014), in juni +68%, in augustus +49%, september +46% en oktober +35%. Het verschil tussen maart en oktober 2014 bedraagt dus 41% (!) negatief. Nu is het algemeen bekend dat Alex in 2014 slecht gepresteerd heeft. Maar zo bont heeft Alex het natuurlijk niet gemaakt. Naar mij nu is gebleken heeft het presenteren van een vijfjaars rendement ook stevige nadelen. De laatste 9 maanden van 2009 waren namelijk extreem goed waardoor het deels wegvallen van de hoge maandelijkse rendementen nu in het nadeel van Alex begint uit te pakken. Dit komt doordat bij elke volgende maand er een extreem goede beleggingsmaand uit 2009 uit hun vijfjaars periode valt. Het ingezette marketinginstrument blijkt in 2014 extra nadelig voor Alex uit te pakken. Alex doet het in 2014 met andere woorden aan ‘twee kanten’ slecht.

Alex Vermogensbeheer heeft recentelijk in een persbericht erkend dat zij in 2014 de markt niet goed heeft ingeschat en dat zij te vroeg uit aandelen is gestapt. De rendementen zijn in alle profielen negatief. Dat het profiel ‘BEHOEDZAAM’ in een relatief goed beleggingsjaar een negatief rendement laat zien van min 10% heeft bij veel Alex klanten kwaad bloed gezet. Was het niet Alex Vermogensbeheer dat met een vele miljoenen verslindende reclamecampagne beleggers liet en laat geloven dat uitgerekend zij in staat is tijdig een time-out te nemen en pas weer in de markt te stappen als de seinen op groen staan? De boodschap van mijn column is dat niemand de toekomst kan voorspellen – ook Alex niet – en dat je dat als vermogensbeheerder ook maar beter kunt erkennen. Je kunt als beleggingsdeskundige beleggers wel helpen verantwoord te beleggen, maar je moet ze niet in sprookjes willen laten geloven.

 

Over de schrijver

Peter van der Slikke

Peter van der Slikke is oprichter van VEOV en auteur van het boek Ontmaskerd, hoe de financiële wereld echt werkt. Daarnaast is hij vermogensadviseur en Directeur van iBeleggen, dat online beleggingsadvies aanbiedt.