Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Eerste inspiratieplatform voor HR-managers in finance live

Initiatiefnemer FBD Bankmensen wil faciliteren in kennisdeling

Almelo, 7 april 2017 – Op 30 maart lanceerde FBD Bankmensen het platform FinancialsVanMorgen.nl, waarmee zij HR-verantwoordelijken in de financiële wereld wil informeren en inspireren. Het platform bundelt ervaringen en inzichten die relevant zijn voor personeelsmanagement in deze veranderende markt. Enerzijds is er aandacht voor nieuws en trends, anderzijds is er ruimte voor achtergronden en ervaringsverhalen van professionals uit de doelgroep.

De financiële sector, en daarmee het vak van de HR-manager in deze sector, is aan verandering onderhevig en dat verklaart de toegevoegde waarde van een informatief platform. “Niet alleen om kennis en visies te delen, maar juist ook om te inspireren en ervaringen van anderen te lezen”, aldus Michel Strikker van FBD Bankmensen. “Wij zijn van nature actief met kennisdeling, getuige ook de FBD Academy, maar via inhoudelijke bijdragen willen we onze relaties ook laagdrempelig ondersteunen met kennis en visies. Bovendien hopen we met het platform ook een groter deel van de markt te inspireren.”

Externe redactie
Op het platform is nadrukkelijk ook ruimte voor het verhaal van experts uit de markt. Juist van de ervaringen – positief en negatief – van collega’s kunnen HR-verantwoordelijken in het bank- en verzekeringswezen immers leren. De uitdagingen zijn voor iedereen min of meer gelijk. “We spelen graag de faciliterende rol, waardoor positieve ervaringen en best practices gedeeld worden.” De redactie van het platform is bewust buiten de deur neergelegd. “Zo waarborgen we dat we breder kijken dan alleen ons eigen perspectief.”

Scans en (markt)analyses
Behalve redactionele bijdragen biedt het platform ook ruimte voor onderzoeken en scans, op basis waarvan bezoekers kunnen achterhalen hoe zij ten opzichte van de benchmark scoren op thema’s als innovatie en veranderingen in de arbeidsmarkt. “De data gebruiken wij weer voor analyses en rapporten. We brengen alles samen op deze website. Op die manier dragen de deelnemers ook bij aan de ontwikkeling van de site en hun eigen vakgebied.”

Over FBD Bankmensen
Sinds 2000 detacheert FBD Bankmensen interim professionals in de bancaire en verzekeringsbranche. FBD is partner in business met toonaangevende banken van Nederland binnen de zakelijke en particuliere markt. FBD Bankmensen is de oprichter van de Bankmensen Academie, dat opleidingsprogramma’s voor professionals in de zakelijke bancaire sector aanbiedt.

Over de schrijver

Related Articles