Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Eerlijke Bankwijzer breidt internationaal uit

De Eerlijke Bankwijzer gaat uitbreiden naar Indonesië, Brazilië, Japan, Zweden, Frankrijk en België onder de naam ‘Fair Bank Guide’. Om hun vijfjarige bestaan te vieren overhandigt de Eerlijke Bankwijzer vandaag een rapport met aanbevelingen aan minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Het initiatief van Oxfam Novib is vijf jaar geleden van start gegaan om banken aan te zetten tot een duurzamer investeringsbeleid. Het rapport dat de Eerlijke Bankwijzer vandaag overhandigt, bevat aanbevelingen voor de minister en voor banken om de duurzaamheid verder te bevorderen. De Eerlijke Bankwijzer stelde in Nederland 165 meetbare aanscherpingen vast op het bankbeleid, met onderwerpen als mensenrechten, rechten van werkenden en wapenbeleid. Een woordvoerder van Oxfam Novib bevestigt dat de doelstellingen voor Nederland gehaald zijn.

Aandachtsgebied
Volgens de Eerlijke Bankwijzer zal duurzaam bankieren in toenemende mate een aandachtsgebied worden. Zo is er volgens Peter Ras, projectleider van de Eerlijke Bankwijzer een verschuiving te zien in de investeringen. “We zien bijvoorbeeld minder investeringen in omstreden wapenfabrikanten en meer in duurzame elektriciteit. Banken spreken hun zakelijke klanten steviger aan om ontbossing, mensenrechtenschendingen en landroof tegen te gaan. Het is zaak om ook banken in andere landen mee te krijgen in de race naar de top van het duurzaam bankieren.”

Uitbreiding
Op initiatief van Oxfam Novib wil de Eerlijke Bankwijzer daarom ook uitbreiden naar andere landen. Volgens een woordvoerder van Oxfam Novib is de keuze op deze landen gevallen omdat er actieve partners aanwezig zijn die graag willen bijdragen aan duurzaamheid. De Fair Bank Guide is in die landen opgezet in samenwerking met allianties van ontwikkelings- en mensenrechtenorganisaties en vakbonden. Victoria Fanggidae, projectleider van de Fair Bank Guide Indonesia, wil vragen aan Indonesische banken om hun investeringsbeleid openbaar te maken ten aanzien van sociale onderwerpen, milieu en politiek bestuur.

Transparantie
Banken gaan verschillend om met de wijze waarop aanscherpingen worden doorgevoerd. Zo is het investeringsbeleid van banken op verschillende thema’s en sectoren nog niet duurzaam. Ook scoren banken nog slecht op transparantie, waardoor klanten of stakeholders te weinig inzicht hebben in investeringen, de bedrijfsstructuur, belastingbetalingen of de impact van het bankbeleid. Volgens Evert Peeters van de Belgische Fair Bank Guide ligt er ook een groot aandeel bij de consumenten. “We willen klanten in staat stellen om hun bank om opheldering te vragen en zo nodig makkelijker van bank te wisselen.”

Bron foto: www.expeditieduurzaam.nl

Over de schrijver

Redactie

Dit artikel is geschreven door één van de redacteuren van FinnanceInnovation.nl . Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuws en achtergronden over innovaties in de financiële sector. Volg @FinanceInno om op de hoogte te blijven!

Related Articles