Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Een derde werkenden vindt baas slecht voorbeeld

Maar liefst 34 procent van alle werkende Nederlanders vindt hun directe leidinggevende een slecht voorbeeld voor de rest van het bedrijf. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.012 volwassen Nederlanders werkzaam in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard.  Van alle ondervraagden denkt bijna twee vijfde dat hun baas weleens bedrijfsregels en/of -afspraken overtreedt.

Vooral mannen zijn kritisch over het gedrag van hun leidinggevende. Zo vindt maar liefst 36 procent van de mannelijke respondenten hem of haar een slecht voorbeeld en zegt niet minder dan 44 procent dat hun baas weleens de regels aan zijn laars lapt. “Als directeur en eigenaar weet ik hoe belangrijk het is om zelf het goede voorbeeld te geven”, zegt Vince Franke van Acties.nl. “Vergis je niet; iedereen maakt weleens fouten. Ook ik breek geregeld mijn eigen regels, maar ik probeer er altijd voor te zorgen dat niemand het doorheeft. Soms gaat me dat heel goed af, maar soms ook helemaal niet.”

Flierefluiten

Dat een aanzienlijk gedeelte van de werkenden hun baas niet als een rolmodel voor de rest van de organisatie beschouwt, lijkt voornamelijk te komen door een gebrek aan werklust. Zo denkt niet minder dan een kwart van alle respondenten dat hun baas weleens minder uren werkt dan hij of zij eigenlijk zou moeten. Mannen zijn wederom minder te spreken over het gedrag van hun leidinggevende dan vrouwen; 28 tegenover 22 procent. Ook over het ziekteverzuim van hun baas hebben veel werkende Nederlanders hun twijfels. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat maar liefst één op de zeven ondervraagden hun leidinggevende ervan verdenkt zichzelf weleens onterecht ziek te hebben gemeld. Franke: “Wanneer je iedere werkdag je stinkende best doet voor een werkgever, kan niets zó demotiverend zijn als een flierefluitende baas. Wanneer je zelf de kantjes ervan afloopt en redenen zoek om zo weinig mogelijk werk te doen, kun je niet verwachten dat mensen voor je door het vuur gaan. Goed voorbeeld doet volgen, maar dat geldt helaas andersom ook.”

Heilige vuur

Ondanks dat een flink gedeelte van de Nederlanders niet altijd even positief is over hun baas, lijkt dit verder weinig invloed te hebben op hun productiviteit en bevlogenheid. Zo stelt niet minder dan een kwart van alle ondervraagden op een gemiddelde werkdag harder te werken dan laatstgenoemde(n). Met dertig procent scoren mannen opnieuw fors hoger dan vrouwen (21 procent). Franke: “Voordat ik mijn eigen bedrijf begon, heb ik door de jaren heen meerdere bazen versleten. Natuurlijk is het lekkerder werken met een gedreven leidinggevende, maar ik heb me nooit laten afremmen door een mindere broeder. Het enige waar ik me weleens aan heb gestoord, is dat zo iemand aan het einde van de maand fors meer salaris ontving dan ik, terwijl ik veel harder werkte. Uiteindelijk is dat één van de redenen geweest waarom ik voor mezelf ben begonnen.”

Over de schrijver

Redactie

Dit artikel is geschreven door één van de redacteuren van FinnanceInnovation.nl . Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuws en achtergronden over innovaties in de financiële sector. Volg @FinanceInno om op de hoogte te blijven!