Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

ECB stelt nieuwe eisen aan fintechbanken

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft nieuwe eisen op het gebied van toezicht, kapitaal en liquiditeit opgesteld voor fintechpartijen die bancaire diensten aanbieden. Deze fintechs zorgen voor unieke risico’s in het huidige financiële systeem, stelt de ECB in de eerder deze week uitgebrachte gids.

Deze risico’s zijn in twee categorieën op te delen. Ten eerste is de volatiliteit van klanten van fintechbedrijven hoger, aangezien zij gemakkelijker overstappen naar een andere aanbieder en minder binding hebben met het bedrijf. Daarom moet er volgens de ECB rekening gehouden worden met een plotselinge vlucht van klanten. Ten tweede zijn deze ‘fintechbanken’ afhankelijker van technologie en outsourcing. Dit brengt risico’s met zich mee op het gebied van cybersecurity en IT. Los van de bestaande eisen voor het management van normale banken, is het daarom volgens de ECB nodig dat er in het hoger management van fintechbanken mensen zitten met verstand van technologie. Hierdoor worden zij in de toekomst waarschijnlijk verplicht om een Chief Information Officier op te nemen in hun raad van bestuur.

De ECB is verantwoordelijk voor het opstellen van de raamwerken die gebruikt worden voor het analyseren en voorspellen van risico’s. Omdat de risico’s voor fintechpartijen in de ogen van de ECB hoger zijn, moeten deze partijen gaan voldoen aan hogere eisen op het gebied van kapitaal en liquiditeit. Het resultaat hiervan zal zijn dat de klanten van deze partijen een zelfde mate van zekerheid krijgen als bij traditionele banken.

Met behulp van deze gids gaat de ECB een openbare raadpleging instellen die ertoe moet leiden dat er een nieuwe beoordeling komt voor het aanvragen van vergunningen door deze ‘fintechbanken’. Op 26 oktober zal er een openbare raadzitting worden gehouden hierover, die bekeken kan worden via een webcast op de site van de ECB. De raadpleging over het voorstel loopt tot 2 november.

Over de schrijver

Redactie

Dit artikel is geschreven door één van de redacteuren van FinnanceInnovation.nl . Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuws en achtergronden over innovaties in de financiële sector. Volg @FinanceInno om op de hoogte te blijven!