Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Dutch Fintech Awards: “Wij lossen het liquiditeitsprobleem op van de kleinere toeleveranciers aan grote ondernemingen”

Kleine toeleveranciers hebben vaak moeite met het aantrekken van werkkapitaal. Dat is dan ook waarom Pro Quidity een nieuw Supplier Finance programma ontwikkelde voor grote Nederlandse ondernemingen en hun mkb-leveranciers.

Met dit Supplier-program, ook wel bekend als ketenfinanciering, wil Pro Quidity ervoor zorgen dat leveranciers sneller betaald kunnen krijgen. Deze leveranciers zijn namelijk verantwoordelijk voor een substantieel deel van het jaarlijkse inkoopvolume en hebben een verhoogde behoefte aan liquiditeit. Doordat de services van Pro Quidity zijn toegesneden op deze groep, is er snel resultaat te boeken en wordt er extra waarde gecreëerd binnen de supply chain.

Welk probleem lost jullie concept/bedrijf op?
“Met Pro Quidity lossen wij het liquiditeitsprobleem op van de kleinere toeleveranciers aan grote ondernemingen. Zij hebben in toenemende mate moeite met het aantrekken van werkkapitaal, terwijl de behoefte aan dit werkkapitaal groeiende is. Dat wordt enerzijds veroorzaakt door de lange betaaltermijnen die vaak gehanteerd worden en anderzijds door de afname van de beschikbaarheid van bankfaciliteiten voor het MKB.”

Hoe maken jullie dit idee tot een succes?
“Supplier Finance als concept is niet nieuw. Deze dienst is op dit moment echter alleen beschikbaar voor de grootste, strategische toeleveranciers van een grote onderneming. Dit zijn er in de regel niet meer dan 100 tot 300. Daarnaast wordt de dienst veelal door banken aangeboden. Wat wel nieuw is aan de propositie van Pro Quidity, is dat wij op innovatieve wijze het concept toegankelijk maken voor de grote groepen MKB-leveranciers die op dit moment geen toegang hebben tot bestaande programma’s, maar waar de behoefte aan werkkapitaal nu juist het grootste is.”

Hoe ziet jullie businessmodel eruit?
“In feite is ons business model gebaseerd op een rente-arbitrage. Uit marktstudies blijkt dat tarieven tussen 8 procent en 12 procent voor werkkapitaalfinanciering voor het MKB normaal is als het MKB al toegang krijgt tot bankfaciliteiten. Corporates daarentegen hebben nog nooit zo goedkoop kunnen lenen. Het verschil tussen de toegang en kosten van liquiditeit voor het MKB enerzijds en corporates anderzijds is ongekend hoog. Middels een volledig geautomatiseerde connectie met de financiële administratie van de grote onderneming krijgen wij factuurinformatie. Via een beveiligde website krijgen leveranciers inzicht in de door hen verstuurde facturen en kunnen ze opteren voor vervroegde betaling.”

Waarom gaan jullie de Fintech Awards winnen?
“De markt voor financiële dienstverlening aan het MKB is fundamenteel aan het veranderen. Dit vraagt om nieuwe oplossingen. Pro Quidity is een echte game changer. In feite hebben wij een alternatief kanaal voor werkkapitaal financiering voor het MKB gecreëerd, dat efficiënter en goedkoper is dan bestaande diensten.”

Voor het volledige artikel, zie hier.

Over de schrijver

Marc Vervecken

Als student Marketingcommunicatie is Marc een actief schrijver met grote interesse in sport, ondernemen en de financiële sector. Zelf is hij erg actief op sociale media en blogs.

Related Articles