Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Innovatie van microkrediet

Drie vragen aan… Guido Wassink

Door microfinanciering worden ondernemers in ontwikkelingslanden geholpen met een lening van maximaal enkele honderden euro’s. De zelfredzaamheid van ondernemers die hierdoor wordt gestimuleerd, maakt microfinanciering succesvoller dan de traditionele ontwikkelingshulp

Microfinanciering is al jaren een succesvolle financieringsvorm voor kleine ondernemers in ontwikkelingslanden. Zij staan door een gebrek aan onderpand en vast inkomen op grote afstand van de financiële dienstverlening en zijn dus erg geholpen met een lening van enkele tientjes tot een paar honderd euro. Ze investeren hiermee in een nieuwe koe, zaden om iets aan te planten, een naaimachine of het starten van een klein winkeltje. Volgens Guido Wassink, de stuwende kracht achter consultancy Dutch Microfinance, is microfinanciering hiermee ‘de sleutel van duurzame ontwikkelingshulp’ en derhalve een stuk effectiever dan traditionele ontwikkelingshulp die gericht is op geven.

Op welke manier zet Dutch Microfinance zich in voor ontwikkelingslanden?
“Het idee van Dutch Microfinance is ontstaan nadat we in aanraking kwamen met investeerders die zich willen inzetten voor armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Niet door geld weg te geven, maar door geld uit te lenen en betrokken te blijven bij de investeringen die ermee gefinancierd worden. Dutch Microfinance brengt deze investeerders in contact met interessante lokale microkredietorganisaties. Daarbij draait het niet alleen om het uitlenen van geld. Ook de kennis en ervaring van de investeerders wordt ingezet om de kansarme ondernemers in ontwikkelingslanden te helpen. Daarnaast helpen we bestaande microkredietorganisaties aan nieuwe vestigingen in gebieden waar microkrediet nog niet of nauwelijks is doorgedrongen. Dit zijn geen bankvestigingen zoals wij deze kennen, maar veelal simpele huiskamers van waaruit deze organisaties zich prima kunnen inzetten voor de lokale ondernemers.”

Waarom is microkrediet succesvoller dan donaties?
“Microkrediet activeert mensen. Als je geld weggeeft, maak je mensen lui. Door een lening te verstrekken motiveer je deze ondernemers om zelfredzaam te worden. Zij krijgen hierdoor een onafhankelijkheidspositie en zijn trots op het resultaat. Het verleden leert ons ook dat donaties niet succesvol zijn. Ontwikkelingslanden die veel donaties hebben ontvangen doen het namelijk lang niet altijd beter dan voorheen. Ontwikkelingshulp en andere donaties zijn wel goede instrumenten bij (natuur)rampen, waarbij directe hulp noodzakelijk is. Microkrediet is de sleutel tot duurzame ontwikkelingshulp.”

Hoe ziet de toekomst van microfinanciering eruit?
“Het bereiken van de allerarmsten is arbeidsintensief. Je hebt te maken met veelal ongeschoolde mensen die op afgelegen plekken wonen en die geen toegang hebben tot formele financiële systemen. De aflossing van de kleine leningen moet wekelijks door iemand worden opgehaald. Door het enorme succes van microkrediet zijn de organisaties van het eerste uur uitgegroeid tot grote investeringsmaatschappijen. Door de omvang zijn deze organisaties zich meer gaan richten op de armen met iets meer draagkracht in veelal goed te bereiken stedelijke gebieden. In de tweede golf, waar we nu in verkeren , richten nieuwe organisaties zich weer met kleinschaligere projecten op de allerarmsten in veelal rurale gebieden. Betrokkenheid, training, groepsbijeenkomsten en het faciliteren van onder meer zonne-energie lampen en waterfilters, zorgen voor betere zelfredzaamheid en betere leefomstandigheden. Ook willen investeerders hier weer meer betrokken worden bij de investeringsplannen van de micro-ondernemers. We hopen natuurlijk dat deze positieve ontwikkeling zich over vijftien jaar nog steeds doorzet.”

Over de schrijver

Redactie

Dit artikel is geschreven door één van de redacteuren van FinnanceInnovation.nl . Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuws en achtergronden over innovaties in de financiële sector. Volg @FinanceInno om op de hoogte te blijven!

Related Articles