Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Innovatie in de pensioenwereld

Drie vragen aan.. Gert-Jan Sikking, Managing Director Innovation

Sinds 2010 is Gert-Jan Sikking innovatiemanager bij PGGM. Binnen zijn huidige functie is hij verantwoordelijk voor de innovatiefocus in de pensioenindustrie.

Wat is wat u betreft de grootste innovatie in finance geweest in de afgelopen jaren?
“Het gebruik van social media en big data is een ontwikkeling die op dit moment gaande is. Er is veel informatie beschikbaar die mensen kan helpen. Tegelijkertijd zorgt dit voor ethische discussies over de data die banken hebben en die zij kunnen gebruiken voor nieuwe producten en diensten. Toch kan deze data van zeer grote waarde zijn voor de consument. Banken krijgen hierdoor meer inzicht in de behoeften van hun klanten en kunnen het individuele risico beter inschatten. Een mooi voorbeeld hiervan is Fairzekering. Het geld dat verzekeringsmaatschappijen niet hoeven uit te keren, gaat nu niet terug naar de consument. Bij Fairzekering wel.”

Waar schort het wat u betreft (nog) het meest aan in de financiële wereld?
“Er is toenemende regelgeving voor de financiële industrie, wat het bemoeilijkt om te innoveren. Tegelijkertijd beginnen bedrijven die niets met de financiële sector te maken hebben, ook financiële diensten aan te bieden. Bedrijven zoals Apple, Google en Alibaba bieden al financiële diensten aan en maken hiervoor gebruik van consumentengegevens. Voor banken ligt dat op dit moment nog moeilijker. De regelgeving beperkt bedrijven in de financiële sector hiermee in bepaalde mate om verder te innoveren. De regelgeving op het gebied van privacy is tegelijkertijd onderdeel van een maatschappelijke discussie, want tot hoever en in welke mate mogen bedrijven gebruikmaken van big data en persoonlijke bestedingsdata?”

Op welke innovatie zit u met smart te wachten? Wat is uw eigen rol hierin?
“Het pensioen is voor veel mensen iets waar ze liever niet aan denken. Door de technologische ontwikkelingen kan de pensioensector zich uiteindelijk veel meer toespitsen op de relevantie van pensioen voor het individu . Het is belangrijk dat financiële instituten hun systemen zodanig gaan vormgeven dat zij flexibel met veranderingen kunnen omgaan. Deze flexibiliteit bereik je met een visie voor de lange termijn.

Een andere innovatie voor de financiële sector is het investeren in beleggingen  die bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen zoals duurzame energie, zorg en duurzame voedselketen. Het is lastig om zekerheid te bieden maar tegelijkertijd wil je als pensioenfonds ook bijdragen aan een leuke en duurzame leefomgeving voor de mensen die over tientallen jaren pas met pensioen gaan. Door gerichte duurzame investeringen te doen willen we hier een bijdrage aan leveren. Dit is een innovatie die ik graag ook bij andere bedrijven in de financiële sector wil zien.”

Tagged with:

Over de schrijver

Redactie

Dit artikel is geschreven door één van de redacteuren van FinnanceInnovation.nl . Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuws en achtergronden over innovaties in de financiële sector. Volg @FinanceInno om op de hoogte te blijven!

Related Articles