Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Digital learning in basisonderwijs verandert toekomst fintech niet

Lobbyorganisaties willen dat basisschoolkinderen vroeg beginnen met programmeren. Trendwatcher Martijn Aslander denkt dat het digitaliseren van basisschoolonderwijs voor de toekomst van fintech-bedrijven niet uitmaakt, maar wel vindt hij het belangrijk dat kinderen jong vertrouwd raken met ICT.

Martijn Aslander, auteur en veelgevraagd spreker op het gebied van de netwerksamenleving, denkt dat algoritmen in de toekomst fintech-bedrijven overbodig maken. “Over een aantal jaar zullen ze niet meer bestaan, doordat de financiële sector zelf dan volledig gedigitaliseerd is.” Naast fintechbedrijven gaan ook traditionele banken het moeilijk krijgen, doordat Apple en Google betalingsmogelijkheden ontwikkelen. De digitalisering bij banken zal onder andere plaatsvinden doordat er geen medewerkers in de toekomst nodig zijn voor het aanvragen van een bankpas of om de balie in het bankkantoor te bemensen.

Financiële sector
“Tegenwoordig worden facturen handmatig uitgevoerd en vaak wordt dit door bedrijven uitgesteld, omdat het veel tijd en energie kost. Over een aantal jaar zal dit proces worden overgenomen door algoritmen en zullen facturen dus sneller worden verzonden”, aldus Aslander. De trendwatcher noemt als voorbeeld het fintech-bedrijf Flinqer (genomineerd voor Dutch Innovator Fintech 2015. Dit bedrijf ontwikkelt technologie die het voor bedrijven mogelijk maakt een duidelijk overzicht te krijgen van de nog te ontvangen facturen. “Dit soort fintech-bedrijven zullen in de toekomst niet meer nodig zijn”, denkt Aslander.

Computertaal is ook een taal
Aslander is van mening dat het belangrijk is om kinderen spelenderwijs zo vroeg mogelijk in contact te brengen met digitalisering. “Computertaal is ook een taal die kinderen moeten leren.” Aslander vergelijkt computertaal met Engelse taal, dat tegenwoordig op sommige basisscholen wordt gegeven vanaf de eerste groep. Beide talen moeten kinderen zo vroeg mogelijk worden aangeleerd, stelt de trendwatcher.

Lobbyorganisatie Platform onsonderwijs 2032, dat adviezen uitgeeft over wat de overheid moet veranderen, wil bij de basisschoolleerlingen de nadruk leggen op ‘het vinden, verwerken en creëren van digitale informatie’. Volgens Aslander is het daarbij handig om verschillende vakken met elkaar te combineren zodat het niet ten koste gaat van de lestijd: “Je kan bijvoorbeeld heel makkelijk via de laptop of tablet Engels aanleren door spelletjes.” Zo leren kleuters hoe computers werken en leren ze nieuwe Engelse woordjes.

Kanttekening
Volgens Aslander heeft de digitalisering van het basisonderwijs een negatief gevolg. “Het IQ van kinderen daalt als ze alles via de tablet of laptop wordt aangeleerd”, aldus Aslander. “Het is wetenschappelijk bewezen dat kinderen leerstof sneller oppakken wanneer ze het handmatig opschrijven. Het motorisch systeem in de hersenen heeft de handeling van opschrijven nodig om het beter te onthouden.” Een goede uitkomst hiervoor is, volgens Aslander, de nieuwe iPad Pro met pen: “Op die manier is het mogelijk dat kinderen sneller leren omgaan met digitale producten, maar leren ze ook handmatig schrijven waardoor het geheugen het sneller oppikt.”

Over de schrijver

Meike Storck

Schrijft graag over innovatieve startups die de financiële wereld op de kop willen zetten. Daarnaast ook geïnteresseerd in wat er in de het buitenland speelt in de financiële sector.

Related Articles