Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Digitaal en gerobotiseerd advies steeds meer geaccepteerd

De financieel dienstverlener die niet meegaat met het digitale tijdperk dreigt definitief de boot te missen. Niet alleen is het overgrote deel van de Nederlanders bereid om alle financiële gegevens te delen met hun financieel dienstverlener: ruim een derde van de Nederlanders gelooft dat óók robots gedegen advies kunnen geven, zo wijst onderzoek van fintech-onderneming Omniplan uit. 

De financieel dienstverlener die weigert om te innoveren en achteroverleunend in zijn stoel wacht tot de klant naar hem toekomt, kan het in de nabije toekomst weleens heel erg rustig gaan krijgen. Op het internet is inmiddels een veelvoud aan (bruikbare) informatie te vinden, waar de klant allereerst zelf achteraan gaat, alvorens hij een bezoek brengt aan – of contact zoekt met – een hypotheekadviseur. Ruim driekwart van de hypotheekbezitters doet dit, zo blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van fintech-onderneming Omniplan, onder meer dan 1.000 Nederlanders.

Voor de eerste, basale, informatie neemt de klant dus steeds minder vaak contact op met zijn of haar financieel dienstverlener. En wanneer consumenten nog met vragen blijven zitten of uiteindelijk een product af willen sluiten, blijkt dit  vaak nog veel te lang te duren. Zo zijn de zes weken die een hypotheekaanvraag kunnen omvatten – in de ogen van de Nederlandse consument – veel te lang. Ruim 85 procenten van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan dat een hypotheekaanvraag veel te veel tijd in beslag neemt.

Delen
Terwijl de klant wel bereid is om álle financiële gegevens te delen met de financieel dienstverlener, wanneer dit betekent dat de dienstverlening beter en efficiënter verloopt! Maar liefst 84 procent van de Nederlanders geeft aan zijn data te willen delen voor een passende financiële dienstverlening. Eentje die de ongerustheid wegneemt, want nog steeds geeft een kwart van de Nederlanders aan zich regelmatig zorgen te maken om de hypotheek.

Zorgen die deels veroorzaakt worden doordat bij de klant het gevoel leeft dat financiële planning achterwege is gebleven bij het proces van hypotheekadvies en -aanvraag. 42 procent van de Nederlanders denkt namelijk dat er tijdens het hypotheekadvies onvoldoende rekening is gehouden met de toekomstige financiële situatie, zo blijkt uit het onderzoek.

Robotadvies
Financieel dienstverleners die hun adviesproces hierop inrichten, nemen een groot deel van de zorgen bij de klant weg. “Uit het onderzoek blijkt dat het denken vanuit de gehele Consumer Journey, onderbouwd met relevante financiële gegevens, nog niet altijd plaatsvindt, terwijl de consument hier wel behoefte aan heeft”, aldus Marcel Nijland, directeur Marketing en Sales bij Omniplan.

Waarbij er steeds meer ruimte ontstaat voor advies dat (helemaal) niet door mensenhanden is gefabriceerd. Een derde van de Nederlanders is ervan overtuigd dat goed advies niet per se door mensen gegeven hoeft te worden, zo toont het onderzoek aan.

Geïnteresseerd in de visie van Omniplan op de toekomst van financiële dienstverlening en hoe dit het zorgeloos wonen van de Nederlandse hypotheekbezitters moet faciliteren? Vraag dan de whitepaper op bij Marcel Nijland.

Over de schrijver

Redactie

Dit artikel is geschreven door één van de redacteuren van FinnanceInnovation.nl . Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuws en achtergronden over innovaties in de financiële sector. Volg @FinanceInno om op de hoogte te blijven!

Related Articles