Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

‘Deelnemers weten niet wat de complicaties zijn’

Het stelsel, waarin werknemers geen vrijheid hebben in de keuze van hun pensioenfonds en de sociale partners moeten volgen in de keuze van de pensioenregeling (de kleine verplichtstelling), moet zo blijven. “Pensioen is een ingewikkelde materie en ongeacht je achtergrond is het lastig om het geheel te overzien”, aldus bestuurslid Monica Vervark van Pensioenfonds Heineken.

Jochem Sluis, bestuurslid bij Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten, stelt dat je in principe niet tegen de vrijheid van het zelf kiezen in het leven kunt zijn. Toch vindt hij dat de regeling zo moet blijven: “Ik denk dat je terughoudend moet zijn met deze keuze van vrijheid. Dat heeft vooral te maken met de mogelijke gevolgen daarvan.”


Vrijheid
In de pensioenwereld horen we steeds meer de vraag of consumenten meer vrijheid moeten krijgen in het kiezen van hun pensioen. In het huidige pensioenstelsel zijn twee verschillende verplichtstellingen te onderscheiden. Allereerst de verplichting voor werknemers om deel te nemen aan de pensioenregeling van hun werkgever op grond van collectieve arbeidsovereenkomst. Deze verplichtstelling wordt ook wel de kleine verplichtingstelling genoemd.

Sluis, sinds 2014 bestuurslid: “Ik denk dat de huidige sector nog steeds behoorlijk grijs en mannelijk is, terwijl de achterban niet alleen maar grijs en mannelijk is. Er moeten meer vrouwen en jongeren in pensioenfondsbesturen komen voor het evenwicht en draagvlak.” Mede hierom werd hij bestuurslid bij het pensioenfonds. Of de kleine verplichtstelling toekomstbestendig is? “Je kan hier weinig aan sleutelen. Ik denk dat het bij pensioenen gaat om balans en heldere communicatie naar de deelnemers daar moeten we de komende jaren aan werken.”

Beslissingen
Monica Vervark is sinds juli 2014 bestuurslid bij het Pensioenfonds Heineken. Zij kwam in het bestuur vanwege haar achtergrond en kennis. Bij dit pensioenfonds is ervaring opgedaan met keuzevrijheid inzake de beleggingsmix van een beschikbare premieregeling. Deelnemers hadden de keuze: of zelf een mix samenstellen of keuze voor een (leeftijds)gerelateerde adviesmix. Wat gebeurde er? “Bijna unaniem werd er voor de adviesmix gekozen, omdat daar al redenen voor de keuze bijstonden en het duidelijk was”, aldus Vervark.”Wèl hebben we goede ervaringen met de keuzevrijheid van deelnemers als ze met pensioen gaan. Daar wordt veel gebruik van gemaakt”.

Volgens Vervark vinden mensen het sowieso niet prettig om iets verplicht gesteld te krijgen: “Aan de andere kant denk ik dat het een heleboel voordelen met zich meebrengt wanneer er geen keuze is voor de deelnemers. Pensioen is natuurlijk ingewikkelde materie en ongeacht je achtergrond is het lastig te begrijpen. Mensen worden dan onzeker.” Vervark is dan ook van mening dat de kleine verplichtingstelling niet moet veranderen: “Ik denk dat als dit stelsel niet meer verplicht wordt gesteld, dat mensen niet weten wat de implicaties daarvan zijn. Als iedereen er heel veel verstand van zou hebben en zou weten welke keuze gaat leiden tot wat, dan nog denk ik dat een collectivitief systeem  goed is.”

In de toekomst zal het individu steeds belangrijker worden, stelt ze: “Het individu zal dan meer centraal staan, men zal meer weten waar je  aan toe bent. Men wil niet meer zomaar geld storten in de grote pot, maar wil weten welk deel van hem of haar is.”

Over de schrijver

Meike Storck

Schrijft graag over innovatieve startups die de financiële wereld op de kop willen zetten. Daarnaast ook geïnteresseerd in wat er in de het buitenland speelt in de financiële sector.

Related Articles