Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

De trends voor de financiële afdeling in 2022

Een nieuw jaar is weer begonnen en dat betekent vooruitkijken. In dit geval specifiek binnen het financiële speelveld. Dankzij de inzet van technologie blijft dit altijd een snel veranderende wereld en ook 2022 zal niet anders zijn. Maar wat zullen dit jaar de belangrijkste veranderingen zijn? In deze blog geef ik vier voorspellingen.


Auteur: Harald de Rooij, Director Group Finance and Control 
Unit4

Voorspelling één: De doelstellingen voor digitalisering worden gerichter en ambitieuzer

De roep om digitalisering van financiële processen is het afgelopen jaar zeker toegenomen. Digitalisering stelt bedrijven in staat om processen te automatiseren, zodat ze bijvoorbeeld minder afhankelijk worden van kostbare offshoring van bepaalde financiële zaken. En met dit streven naar digitalisering wordt het steeds belangrijker om complete processen met elkaar te integreren. De interacties tussen operationele data, prognosemodellen en het ERP-systeem zullen daarbij steeds meer naar de voorgrond treden. Dit zal organisaties in staat stellen om veel sneller op zakelijke kansen in te springen, terwijl de financiële afdeling kan afstappen van knip-en-plakwerk in spreadsheets.

Voorspelling twee: Real-time budgettering betekent niet het einde van het jaarbudget, maar brengt dat wel een stuk dichterbij

Door de toenemende digitalisering van informatie en integratie tussen financiële systemen worden real-time budgettering en prognoses steeds haalbaarder. En dat is geen overbodige luxe, want het traditionele jaarproces is ver over zijn houdbaarheidsdatum heen. Prognoses zijn vaak al verouderd voordat er een fiat voor het budget wordt gegeven. Real-time processen zullen bedrijven enorme voordelen opleveren. Want als je weet wat er vandaag speelt en hoe dat van invloed is op morgen, doet dat wonderen voor de financiële planning. Voortdurend prognosticeren en budgetteren hebben echter wel de nodige gevolgen voor financiële professionals. Zij zullen moeten afstappen van het statische jaarproces en sneller moeten inspringen op veranderende bedrijfsomstandigheden. Snelheid en flexibiliteit worden daarmee steeds belangrijker.

Voorspelling drie: De financiële afdeling krijgt een nieuwe rol toebedeeld

De coronacrisis heeft de waarde van de financiële afdeling sterk benadrukt. Die waarde schuilt niet alleen in de financiële rapportages, maar ook in het evalueren van de huidige status of zelfs het voorspellen van de toekomst van de onderneming. Dit biedt de financiële afdeling een uitgelezen kans om op te treden als strategisch adviseur van de business en creëert nieuwe loopbaankansen. Maar de financiële afdeling moet dit momentum wel met twee handen aangrijpen. Dat is mogelijk door meer te investeren in gegevensanalyse en storytelling. Met andere woorden: de financiële afdeling moet zich meer toespitsen op het bieden van voorspellingen en op basis van haar interpretatie van de cijfers een beeld schetsen dat de directie makkelijk kan bevatten. Dit vraagt om een gedegen inzicht in de manier waarop datgene wat er in het veld gebeurt als input kan dienen voor de productontwikkeling, de campagnes van de marktafdeling en de verkoopactiviteiten. Met de juiste tools is het mogelijk om na te gaan hoe financiële data van invloed is op elk stadium van de zakelijke workflow en omgekeerd. Dit zal bijdragen aan robuuste en objectieve prognoses. En het voorkomt een al te optimistische kijk op zaken, het oude euvel dat zo nu en dan zijn kop in directiekamers opsteekt.

Voorspelling vier: De vraag naar relevante ESG-maatregelen zal blijven toenemen

We zijn gevallen tegengekomen waarbij financiële partners gunstiger voorwaarden aanbieden aan organisaties die blijk geven van een robuuste en geloofwaardige environmental, social & governance (ESG)-strategie. Financiële teams moeten op dit gebied de weg leiden. Dat kunnen ze doen door inzicht te bieden in de manier waarop de ESG-prestaties moeten worden bijgehouden en hoe daarover kan worden gerapporteerd met dezelfde mate van integriteit als voor de financiële rapportage. Dit leidt wellicht niet tot een nieuwe bedrijfsfunctie, maar vereist wel van de directie dat die inzichten verwerft in de eisen van de wet- en regelgeving. Het houden van toezicht op deze functie zal naar alle waarschijnlijkheid ten deel vallen aan de financiële afdeling vanwege haar rol als hoeder van betrouwbare bedrijfsgegevens. Voor organisaties is het zaak om nauwlettend greenwashing te voorkomen. Daarom is het belangrijk om ESG te integreren met de zakelijke kernprocessen. Het is bijvoorbeeld niet langer voldoende om te zeggen dat je organisatie CO2-uitstoot compenseert of hernieuwbare energie gebruikt. Je moet actief op zoek gaan naar manieren om efficiënter gebruik te maken van natuurlijke bronnen. En financiële professionals bevinden zich natuurlijk in de beste positie om dit te beoordelen en te plannen.

Uit bovenstaande trends kun je opmaken dat de rol van financieel professionals blijft verschuiven. Net als afgelopen jaar, maar nu ook bijvoorbeeld in het geven van real-time inzichten waardoor jaarplanningen wellicht overbodig worden en een rol in de ESG-strategie. Het belooft weer een mooi jaar te worden waarin financieel professionals een nog meer strategische positie binnen bedrijven kunnen gaan innemen.

Tagged with:

Over de schrijver

Redactie

Dit artikel is geschreven door één van de redacteuren van FinnanceInnovation.nl . Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuws en achtergronden over innovaties in de financiële sector. Volg @FinanceInno om op de hoogte te blijven!

Related Articles