Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

“Contracting biedt een vrijwel onuitputtelijke bron van kapitaal”

Veel ICT-ondernemers die groei van hun business voor ogen hebben zijn op zoek naar een geschikte financieringsvorm. De contractfinanciering van NL-Fund biedt hen die mogelijkheid. Directeur Frederik Wegener Sleeswijk heeft met ICT-Fund opnieuw een succesvol financieringsfonds opgericht als onderdeel van NL-Fund, dat inmiddels de 80 miljoen euro aan uitgezet kapitaal overschrijdt.

Het is een probleem waar veel ICT-ondernemers tegenaan lopen: ze worden geconfronteerd met de vraag van hun klanten om niet zelf te hoeven investeren in ICT-assets en -diensten. Hun klanten willen gewoon maandelijks afrekenen voor de afgenomen dienst en ook slechts betalen voor het daadwerkelijke gebruik ervan. Dat maakt dat ICT-leveranciers zelf een beroep moeten doen op hun werkkapitaal. Dat beperkt de groei, want geen enkel groeiend bedrijf heeft werkkapitaal over. Directeur van NL-Fund, Frederik Wegener Sleeswijk: “We richten ons juist op díé ondernemers: ICT-bedrijven met mooie contracten, maar lastig te financieren assets. De afgelopen jaren zijn er steeds meer aanbieders van HAAS (hardware-as-a-service, red.) en SAAS (software-as-a-service, red.) en dienstverleners op de markt gekomen, die op zoek zijn naar financiering, maar onvoldoende tastbare objecten hebben om als onderpand te kunnen dienen.”

Het werken met maandelijkse abonnementen levert bedrijven wel een vaste bron van inkomsten op, maar de meeste kosten liggen voorafgaand aan de inkomsten, aan de start van het contract. De contractfinanciering van NL-Fund biedt alle ondernemers die in het financieringsfonds zitten kapitaalmogelijkheden op basis van de lopende contracten. “Op deze manier hebben alle deelnemers aan het fonds een vrijwel onuitputtelijke hoeveelheid kapitaal om mee te groeien”, schetst Wegener Sleeswijk de mogelijkheden van NL-Fund. “Mocht een deelnemer (de ‘vendor’, red.) uiteindelijk omvallen, dan zijn er altijd andere deelnemers die de klanten van dat bedrijf over kunnen nemen. Belangrijk, want het gaat hier om bedrijfskritische ICT-processen. Je wilt niet dat je klanten bijvoorbeeld zonder e-mail komen te zitten.” Met verschillende deelnemers die vergelijkbare diensten aanbieden is de continuïteit van de dienstverlening in ieder geval gewaarborgd.

Alternatieve financieringsvormen

Contractfinanciering is natuurlijk niet de enige vorm van niet-bancaire financiering, maar het heeft wel enkele voordelen ten opzichte van andere vormen van kapitaalverstrekking. Wegener Sleeswijk: “Crowdfunding levert vaak maar een beperkte hoeveelheid kapitaal op, die na verloop van tijd ook weer volledig is gespendeerd. En in het geval van bijvoorbeeld private equity moet je juist weer verwateren in je aandelen, dat wil je vaak ook niet bedrijfseigenaar.” Deze nadelen kent contractfinanciering allemaal niet. “De contracten vormen de zekerheid. Zolang die door blijven lopen, is er dus groei mogelijk.”

Hoewel niet-bancair is contractfinanciering als alternatieve financieringsvorm niet geschikt voor startups. “Voor hen is bijvoorbeeld crowdfunding veel passender. De vendoren die besluiten zich bij NL-Fund aan te sluiten, moeten een goede contractbasis hebben: daar worden immers de kapitaalverstrekkingen op gebaseerd!” Daarnaast is de structuur van het fonds te duur voor starters. “NL-Fund functioneert dus niet op basis van grote beloftes en mooie woorden: je kasstroom moet aantonen dat je als bedrijf de status van nieuwkomer bent ontgroeid.” Voor scale-ups en grotere bedrijven in de ICT wereld voegt contractfinanciering een extra financieringsvorm toe aan het palet aan alternatieve kapitaalverstrekkingen.

Over de schrijver

Redactie

Dit artikel is geschreven door één van de redacteuren van FinnanceInnovation.nl . Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuws en achtergronden over innovaties in de financiële sector. Volg @FinanceInno om op de hoogte te blijven!