Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Continuous delivery: nóg sneller van ontwerp naar applicatie

Om een sterke concurrentiepositie te claimen is het voor bedrijven van groot belang om snel nieuwe functionaliteiten te kunnen lanceren. In nauwe samenwerking met ontwikkelaars en beheerders is de tijd van de tekentafel tot daadwerkelijke functionaliteit voor de klant vaak maar een kwestie van enkele dagen. 

Het aloude gezegde, ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, gaat nog altijd op. Zeker in de markt van online financiële dienstverlening, waar fintech-bedrijven (ook wel eFinancials genoemd) en, steeds nadrukkelijker, traditionele banken zich bewegen. Wie als eerste een nieuwe functionaliteit op de markt brengt – een app, een webpagina, een online tool – kan als eerste beginnen met de opbouw van het klantenbestand. Voor iedereen die er te laat bij is, resten dan slechts de kruimels. Maar om zo’n korte time-to-market te realiseren, is een goede samenwerking met specialisten een voorwaarde.

Time-to-market
“Veel bedrijfsprocessen zijn doorgaans uitbesteed. Dat brengt een uitdaging met zich mee”, vertelt Marcel Ravenshorst, Country Manager bij Basefarm. Het van oorsprong Noorse bedrijf helpt onder meer financiële dienstverleners, maar ook bedrijven in andere sectoren met het beschikbaar houden van complexe online applicaties die van kritiek belang zijn voor de continuïteit van primaire processen. “Het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten en het continu verbeteren daarvan is voor financials een manier om hun klant te behouden, die steeds makkelijker naar de concurrent overstapt. Maar om een korte time-to-market te realiseren moet er nauw samengewerkt worden in de driehoek waar deze bedrijven meestal in werken. Hierin spelen, naast de klant zelf, ook de ontwikkelaar en de beheerder een rol.”

Change-tempo omhoog
De ontwikkelcyclus wordt steeds korter. Dit is voornamelijk doordat bedrijven agile werkmethoden als scrum hebben omarmt. In korte cycli van één a twee weken werken teams aan kleine stukjes functionaliteit die zij in hoog tempo ontwikkelen, testen, lanceren en evalueren. “Het tempo is vele malen hoger geworden”, stelt Ravenshorst. “Waar het vroeger vaak ging om één nieuwe release per kwartaal of halfjaar, zijn er nu al voorbeelden waar tot acht changes op één dag worden uitgevoerd.” Geen wonder dat er goed samengewerkt moet worden. Zeker omdat de focus van alle partijen in de driehoeksverhouding verschilt. De ontwikkelaar heeft zijn blik gericht op het ontwikkelen van functionaliteit terwijl de applicatiebeheerder het platform compliant en beschikbaar houdt. Ondertussen denkt de klant vanuit zijn businesscase en is er druk vanuit (interne) stakeholders.

 “Er zijn bedrijven die hun releasetijden hebben teruggebracht van een maand tot 1 á 2 weken”

Geautomatiseerd werken
In zogeheten teams werken alle partijen samen om het change-proces zoveel mogelijk te standaardiseren en te automatiseren. “Dit houdt in dat we standaardeisen stellen aan de oplevering van applicatieontwikkelaars. Ontwikkelbestanden moeten aan enkele eisen voldoen. Deze worden vervolgens uitgebreid getest waarna wij het in productie brengen. In de wetenschap dat de configuratie van het productiesysteem identiek is aan die van de vorige stappen in de keten. Dit garandeert stabiliteit.” Om het team in staat te stellen tot wel acht change-verzoeken op een dag te verwerken, is een ‘continuous delivery’-straat een krachtige methode. “Alles is dan geautomatiseerd in een ontwikkel-, test-, acceptatie- en productieomgeving. Werken met continuous development en continuous delivery, zoals wij dit noemen, versnelt de time-to-market aanzienlijk. Dit komt omdat er volgens vaste testprotocollen updates naar de eindgebruiker gebracht worden, zonder dat hier nog menselijk handelen aan te pas komt. Je kunt zo continu je applicatie verrijken en aanpassen, in een continu proces.” 

Brugfunctie
Of alle eFinancials moeten streven naar continuous development en continuous delivery, vindt Ravenshorst toch wat te ver gaan om te stellen. “Maar agile manieren van werken zijn vaak wel de standaard binnen dit soort bedrijven. Specialisten spelen daar een belangrijke rol in. Wij dragen door onze brugfunctie bij aan snelle releases. Stel dat we alles in sprints binnen zouden krijgen, maar vervolgens deze ontwikkelbestanden traditioneel gaan inplannen voor verdere behandeling; dan is er geen match.” Als applicatiebeheerder moet Basefarm mee in de nauwe samenwerking gedurende het ontwikkeltraject, vindt Ravenshorst. “Dan weten wij wat er aan gaat komen zodat we er vervolgens voor kunnen zorgen dat de stroom van nieuwe functionaliteiten door kan gaan. Op deze manier werk je als applicatiebeheerder eigenlijk zó dicht tegen de klant aan, dat wij onderdeel gaan uitmaken van het ontwikkelproces. Er zijn klanten die met deze manier van werken hun releasetijden terug hebben gebracht van een maand tot één á twee weken.”

Sleutelfactor
Een standaardproces is het ei van Columbus in agile ontwikkelen met continuous delivery. “Een goede samenwerking, met aan de ene kant van de klant de ontwikkelpartij en aan de andere kant de applicatiebeheerder, is noodzakelijk.” Het beter schakelen met specialisten en de onderlinge samenwerking tussen specialisten is sowieso iets waar bedrijven oog voor moeten hebben. “Dit wordt nog vaak over het hoofd gezien, vooral de afstemming tussen specialisten onderling. Neem bijvoorbeeld de uitdagingen waar wij als applicatiebeheerder aan moeten voldoen. Bijvoorbeeld op het gebied van stabiliteit en compliance-regels door wetgeving en branchespecifieke eisen. Als daar tijdens de ontwikkeling al over nagedacht wordt, kan het allemaal nog veel sneller gaan dan nu vaak nog het geval is in de markt.”

Over de schrijver

Redactie

Dit artikel is geschreven door één van de redacteuren van FinnanceInnovation.nl . Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuws en achtergronden over innovaties in de financiële sector. Volg @FinanceInno om op de hoogte te blijven!

Related Articles